Müslüm Abacıoğlu

Müslüm Abacıoğlu

Asi evlat

29 Mart 2015 - 00:00

Muhterem Kardeşlerim…
Günümüzde anne babanın zayıflıkları veya onlardan birinin yanlış davranan evladından yana davranması o çocuğun asi olmasına ve günaha girmesine sebep olur.
Zaten; dininin emirlerini yerine getirmeyen, namazını kılmayan, en önemlisi dinini en iyi şekilde sahih kaynaklardan öğrenmeyen evlad, anne babasını da dinlemiyorsa vay o evladın haline. Yanlış hareketinde, ana babanın beddua etmesi bile o evladı helak eder.
Salih ana babanın dine uygun emirlerini dinlemeyen evlat günaha girer.
Peygamber Efendimiz bildiriyor ki: “Allahü Teâlâ, Musa aleyhisselama, ‘Âsi olanın sözünün ağırlığı, dünyadaki bütün kumların ağırlığına eşittir buyurunca, Musa, ‘Ya Rabbî, bu âsi kimdir dedi. Allahü Teâlâ, ‘Ana babasının sözünü dinlemeyendir buyurdu.” [Ebu Nuaym]

Ana babaya sert davranmak
Din kitaplarında, “Ana baba kâfir ise, onları kiliseden, meyhaneden, sırtta taşıyarak bile, geri getirmek gerekir” deniyor. Onların iyiliği için, “Kiliseye gitmeniz yanlıştır. Ben getirmem, gittiğiniz gibi geri gelin” denmez.

Yine din kitaplarında, “Ana babası günah işleyen evlat, sert konuşmadan bunlara bir defa nasihat eder. Kabul etmezlerse susar. Onlara dua eder” buyuruluyor. Onun iyiliğine diye sık sık söylenmez.

Ana baba zalim olup, evlada zulmetseler de, günah işlemeyi emretseler de, yine onları üzmek caiz olmaz. Günah olan emirleri yapılmaz ama yine de onlara sert konuşmak, üzmek caiz olmaz.
Bir Hadis-i Şerif meali de şöyledir:
“Rabbin rızası, ana babanın rızasında, gazabı da, ana babanın gazabındadır.” [Buhari]

Ana babanın iyiliği için onlara sert davranan rızalarını almış olmaz, aksine onları üzmüş olur. Bir âyet-i kerime meali şöyledir:
“Rabbin, yalnız kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza da iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine öf bile deme, ağır söz söyleme, onlarla yumuşak ve tatlı konuş! Onlara acı, tevazu kanadını ger! ‘Rabbim, küçükken beni yetiştirdikleri gibi, sen de onlara merhamet et diye dua et.” [İsra 23, 24]

Hasan-ı Basri hazretleri, “Âlim bir evladın ana babası kâfir olsa, kuyudan su çekmeleri için ona muhtaç olsalar, o da birkaç kova çektikten sonra öf dese, bu sebeple bütün amellerinin sevabı yok olur” buyuruyor.
Şu hâlde, ana babanın iyiliği için onlara sert davranmak caiz değildir.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum