Sabri Temel

Sabri Temel

Mıtrıp Mame"den Mektıp geldı..!

00 0000 - 00:00

" Mıtrıp Mame"den Mektıp geldı..!


Eskiden Urfa’mızda, bir grup müzisyene(Çalgıcılara) verilen isimden esinlenerek, yazılarımda partner olarak kullandığım bir kahramandır. Hoşgörü ve afınıza sığınır, saygılar arzederim.

Bu günlerde bızım "Mame"nen haberleştik, bana delikanlıca söz verdi. Kısa zamanda kendi gözü ve gönlüyle mutluluktan ne anlayıp ne anlamadığını kaleme alıp bir yazı gönderecek.Mame’den yazı gelir gelmez bende onu yayınlayacağım.Mame küvre merakla bekliyoruz, göndereceğin yazıyı.
"Dayzamoxlı acıx tez olasan, bızı merakta koymiyasan.
Xoş bıliyém sen yanış yapmazsan hâma, gene de siye xetırletiyem.

" Mıtrıp Mame"den Mektıp geldı..!

-Kardaş; otırdıxı yerde arxaya éyyı yaslan, kulaxlari dötd aç ve benı çox "éyyı diné..."
- Hali xetrı sormiyacaxam bı mektıbımda. Bileyım kı her zémankı kımın éyyısen. Gene de ben benı tutamiyam nasıl oldıxi soriyam. Mevlâmdan dılegım o kı; çox éyyı ve sıhhet-ı éfiyeyette olmaxidır.
- Bıliyem kı; gene melmekette kafayi pozan bi çox şeler var hama, sen gene de, bı kıl tüy şelere antenleri taxma Moralcıxazi heç pozılmasın. 
-Sen kardaşidan çox uzaxlardasan hama; ben seni sax koli olarax siye her zeman urfa’dan dexışen şelerı rapor etmaxa devam edcaxam.
- Bız gene işımıze baxax dayzamoxlı. Her bi mehlükatnan bi çıvala gırmiyax aynimısan küvreyi. Nı’lor nı’olmaz. Baxarsan; zerzevat taxımı bızımde bu yaşta éhlak’ı hemidemızı pozarlar. Bız xefif leşmiyax, axır daş yerınde axır olmalı kardaşcıxazım.
-Xebislere meydanı boş bıraxmiyax. Dahada güçlenerax, urfa’mızdaki köklı geleklerımızın yaşatılması üçün daha fazla direnıp güçümüzü arttırax kı; onara yenık düşmiyax.

  Hama küvre Sabri; kafama son günlerde takılan bézı şeler var, ben bunarı bi türlü ayniyamiyam, bunarı çözmaxa matamatıgım kafi gelmi ayniyacaxi. Babay xerıne acıx; yazacaxım şelerı biye enıne boyına aynatırsay, bende aynamış olıram kı; ona göre tedbirımı alım. El eleme rezil’ü rüsvay olmiyım.
- Bılisen; Urfa’da bi dekke de adama bi kulp taxarlar kı; ömrı billah o yükın altından çıxamam moralım çox pozılır kı; artıx kehviye arxadaşlarımın arasına çıxamaz hala gelırem; o da benım üçün ölım demaxtır.

Sabri küvre; senide bıldıxı kımın, bızım mıtrıp kebilemız 40-50 sene evvel, şındıkı Yakubiye mehlesınde bulınan kırx maxara da yaşar ve işimız -sén’étımız Urf a düğünlerı ve asbap gecelerınde çalxılar çalarax mılletı eglendırır ve şanlendırırdıx. Kımımız keman, kımız çümbış ve kımımızde deprüke çalıp ekmegımızı kazanırdıx. Gel oldı, gét oldı... Gün geldi; eskiden çalgı çaldığımız üçün; adımızı mıtrıba çıxaranlar da, başladı bu işi yapmaxa. Evallh yapsınlar baboş, sayxı duyiyam.Hama; bi zeman geldi; baxtıx kı bu işi; bi çoxı ayaxa düşırdı... Çalxı çalmasını bılen bılmiyem elıne bu meretı alıp piyasa da dolaşmaxa başladılar. İçlerınde élı öpılesı ustalarımız var, onarın ögınde çeketımı ilıkler ve ellerınden öperem. Hamma; bı zıkkımı bılmiyenler de kusırıma baxmasın. Onarın alayına kızgınam.Urfa müzigını çalarken de, sölerken de, berbat édıp bıraxiler dinıme imanıma...
- Yaho küvre Sabri; esas benım bögınkı meselem bu yazdıxım gevezelıxlar degıldı. Senı görmışken şişen yüregımı boşaltmax ıstedım, kusırıma baxmiyasan. Adımızdan bellı olmimı yanı..."Mıtrıp Mame"
- Mame’nın bu sernenişine-siteminine dayanamayıp hemen ona telefon açtım.
- Mame merheba küvre nasılsan.. ? 
-Saxol küvre babaya rehmet éyyıyem. Yav mame mektıbi de, bızı gene mehçıp édisen ha. O nasıl söz, yanı adımız mıtrıp filan sözler kımın.
- Benı üzdıxiyın ferkın de degılsen herhal... 
-Ya kardaşım, canım küvrem sen benım ikı gözımsen- başımın tacısan; olır mı élé şe... Bi daha Allahi seversey, biye bélé şeler yazma. Senden rıca édiyem baboş... Senı çox çox öpiyem. Evallah, éyyı axşamlar..
-Tamam küvre Sabri; bi daha seni ve gendımı örseliyecax şeler yapmiyacaxam. Senı üzdımse üzür dilerem.

- Küvrecıxım; gel bız burya bi noxta koyax ve esas meselemıze gelax.
-Tamam Mame küvre noxtamızı koydıx.
- Aynat baxım Mamé can, kafaya taxılan sorınları merak ediyem doxrısı.

- Küvrecıxım; şımdıkı nesile baxiyam birbirilerınen sohbet ederken kımı sözler söliler ben onardan bi şe aynamiyam.
- Peki nedir mame seni aynamadıxi şeler ?
- Yaho baxiyam bi Mutlılık ayaxıdır tutturmış gıdiler.
- Mame seni o dedıxi mutlılık-élé degıl "MUTLULUK" tır, herhal demax ıstedıxi.
Yav he ha; seni dedixi kımın deyiler.
- Tamam mame desınler" Mutluluk" "éyyı bi şe..
- Yav siye déyiyem kı aynamiyam o kelimi ha. Bızı mehçıp etme..
-Ya, ıstafıılah mame ne heddıme senı mehçıp etmax.. Siye kıyaram mı heç dedo. Mexsedım sordıxi sorıyı cevaplamax.
- Mame; aynadım seni ne demax ıstedıxi. Sen, şımdı Mutlılıxın ne oldıxını aynamax istisen.
- He sabri küvre-he babo kurban..
- Çox kolay Mame can..
- Nasıl çox kolay abi Allahi seversey. Mıllet mutlılıx deyip can ati, ari bulami..
- Tamam Mamoş can arilar hama; ne aradıxlarını bılmilerkı. Arpa çarpa arilar. Yoxsa Mutlılıx herkesın en yaxınında mevcıttır. Onı bulıp bulıştırmax ve kullanabılmax sén’étıne sehep olmax lazım mame küvre.
Hoppala; ala siye bi bılınmiyen mesele daha.
- Bılecaxsan mame can bılecaxsan. Ben siye şındı aynatacaxam sende bılecaxsan.
- Meme kardaş éslınde sen evide mutlısan hama ferkınde degılsen. Çünkı sen, mutsızlıxı heç yaşamamışsankı onı bılesen. onın üçün sen bu şelerın ferkın de degılsen. Sen ve evidekı bacımnan eliyızde bulınan küçük imkanlarnan avınıp-yetınıp heyata devam etmaxını bılmış ve her zeman huzırlı-neşelı olmışsız. Yanı Diger bi ifadanan huzurlısız.
- Sen eve gettıxida gülisen oynisan, avrat ben geldım dedıxida gülerax xoş geldi herıf deyıp senı karşılıyan bi xatın avradi var Mame kardaş. 
- Işte siye mutlılıxın kılıdını verdı arvatcıxazi. Sende bu kılıdı kullanmaxını bılırsense bu hal ümrü billah devam eder.
- Karnım aç deyısen émmi kızına.
- Temam herıf gelecaxi bilidım siye frenklı kıfte yaptım, yeşıllıx-ayranda var deyıp hemen siye sıfri hazırlami mı. ?
- Hazırli valla Sabri küvre babasına rehmet, o konıda benı heç yormamış bı güne keder. Eve ne götırsem onı hazırlar yıdırır güle oyniya.
- Tamama Mame kardaş ben onı çox éyyı biliyem bacım hamarattır-sadıktır evcıxazına.
- Mame can sende, kıfteyi bi iştehle yisen, üstıne ayranida içisen, kıftedn soyna çayide geli avıciya onıda sefayi xetırle içisen daha Allahidan bela mı arisan yanı.
- Bundan daha éyyı mutlılıx olır mı, Mame Küvre 

-Bundan daha iyi mutluluk olur mu dedik. Elbetteki kavramsal olarak mutluluğu tarif ve tanzim edecek tek yöntem ve yordam yoktur. Mutlak bir yorum getirilemez, tek perspektiften bakılamaz mutluluk kavramına.
- Kişi ve kişilerin mutluluktan ne anladıkları ve ne bekledikleridir onların mutluluk bilançosu veya tablosu.
- Bizim mame frrenkli kıfdenen mutlu olurken, öbür taraftan tüm sosyo-ekonomik problemlerini halletmiş kesimler kelle-kebap yeseler de, yedikleri önlerinde, yemedikleri arx kalarında da olsa, mutlu olamıyorlar. Çünkü egoların’dan kaynaklanan içgüdüsel dürtülerle, arzu ve isteklerinin çitasını hep yükseltmektedirler. Hal böyle olunca doyumsuzluk ve mutlu olamama haliyle karşı karşıya kalmaktadırlar.
- Evin erkeği eve girdiğinde burnu kaf dağında. hanımın yüzü desen "mehkeme duvarı kımın". Nasıl mutlu olsunlarki. Eşlerin aralarında saygı kavramı kalmamış. Saygının olmadığı yerde, sevgi zaten çoktan uçup gitmiştir. Mutsuzlığun tohumları çoktan ekilmiştir o ailenin bahçesine. Toplayacakları meyveler de elbetteki mutsuz olmaktan yana olacaktır. Meveler tatsız renksiz ve buruk-acı olacaktır.
- Mame can; kusıra baxmiyasan, bi anlıx ben senı unıtmışam ustambul’luca yazmağa başlamışam. Olsın mame kardaş. Kımı kerede bélé yazmağımız gereki. Belkım bızım dılımızden aynamiyanlarda oxır bu yazımızı.
- Mame küvre; sen kafaya taxılan o kelimelerı filan boş geç bi kelemde. Önemlı olan kelime ve kavramları dilde farklı sölemax degıl, önemlı olan o kelime ve kavramların içini doldırımp doxrı yaşamaxtır. Sende bunın en doxrısını yapisan. Bırax neyiye gerek, başkaları gendı egrı tereflrını doxrılsınlar. Sen huzurlı ve neşelı olmaxiya bax. Doxrı yoldasan pusulaydan şaşma. Allah esırgiye, bi gün sende Mutsız olırsan ha pusılayı keybedersense...
- Mame küvrem; Bu mıhebbeti benı çox sevındırdı. Allah’ta senı sevındırsın-Allah ne mıradi varsa versın-rebbım senı darda koymasın.
- Birez yorıldım yazıyı bitırecaxam çayım demlendı, kaxıp çayımı doldıracaxam. Bılisen ben tek yaşiyan bi adamam, bende bélé mutlı olmaxa çalışiyam.
-Mektıplari gecıxtırma, benı merakta koyma..
- Bacıma selam ve saygılarımı arz eder, yegenlerımın gözlerınden öperem.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum