Sabri Temel

Sabri Temel

Mıtrıp Mame Cümbüşü kırdı

00 0000 - 00:00

Eskiden gün erken doğardı heleplı üstınden kırğmağarıya ( yakubiye’ye.) Tez aydınlığ olırdı bıtın ortalığ. Gün vururdu tepesine mame’nin, yattığı tağt üstınde terletırdı, üksek kuşlığın alav alav sıcağı. Akşam ésbap gecesınde, cümbış çalıp, insanları eğlendıridı, geribım.Gece séét 11 olmış, arvadın biri, kurtlarını tökememış élléém; "Konya"lımı çal demıştı, Mame émmı... Urfa kadınları mahremdıler eskılerde. Şındı de éle bélkım. Hama; mıtrıpla tozçıların karşısında bélé bi méhremiyetı bılmezlerdı... Çünkı onarı erkekten saymıyacağ kéder yağın durırlardı...Veya o göznen bağmağa çalışırlardı. Mağmurluğ var gözlerinde, kağami yatağından. Geçtı koca ümır asbap gecelerine getmağnan. Devır değıştı, devran değıştı.Çaldığım cümbüşün sesi, kırğbir kere değıştı. Çınkı; cümbüş artığ ortalığ malı kımın, onın bunın élınde kaldı. Kızdım lo ayniyacaği.. Otuz beş sene séverağ çaldığım cümbışıme. Çarptım onı; kırğmağaranın kayalarına, onı un ifağ ettım élim Allah. Deyilerkı; Mamo oğlım niye cümbışi daşlara vırıp kırdi... Ula oğlım, daha cümbış nedır kı; bu gıdışle Urfa’lıların bi çoğı yağında kafalarını daşa vuracağlar, siz durın bekleyın. Görecağsız hanyayı konyayı. Dinleyın kopacağ feryad-ı fiğanı. Niye- nic’oldı; Mame demeyin Allahizı severseyiz. Yaho daha ne olsun baboş. Eskıden bız ésbap gecelerınde düğınlerde cümbış-kemanı-déplüke çaldığımızda bize; "mıtrıp" deyilerdı. Otırdığımız méhle bıle ayrı idı. Hepımız kırğmarada otırırdığ. Şındı bağiyam, céngerlı céngerlı köynek géyenlerın fiyakasından geçıl mı... Bu zatı muhteremlere de sén’étkar filan deyilermış. Neyın sén’étıyse; ben bu işten bı şe aynamadım kardaşım. Bı sén’étı; "Nalbant Şığo"nın yanında mı ögrendıler . Akşamdan sébbéhé, cümbış mı ögrenılırmış. Yoğ dedım Mamo oğlım, artığ siye heram olsın Urfa toprağında cümbış çalmağ. "Mıtrıp"lığsa "mıtrıp"lığ, adımız çığmış dokuza enmez sekıze. Bızde "mıtrıp"lığın sén’été dönışecağ başka yolını, yanı kardaş başka çeşıdını yaparığ; ayniyacağiz kımın söliyım .
Yogırtçı Ehmo deyıkı, oğlım Mamo; bu yaştan soyna ne yapacağsan kı kırdi cümbışi. Deve g. yağlayacağam EHMO aynadi mı.Zatan heyheylerdeyem, sende kafamı bozma; Ehmed efendı. Ula Mamo oğlım; Hérran’da deve kalmadı kı G.lerini yağlıyasan. Ula Ehmo; seni gözleri, yoğırda bağa bağa ağ olmış, ortalığtaki develeri heç göremisen emmoğlı. Ben develerı nasıl bulacağımı çoğ éyyı bıliyem Ehmet kardaş. Hangı kapının dumanı çoğ çığisa o kapının devesı böyyıktır. Işte bende o kapının devesının G.nı yağlaram ala siye yengı bi sén’ét. Valla "MAMO" korğtım senden oğlım bu gıdışle senden çoğ şe beklenır. Devesı böyyık kapıyı nasıl bulacağsan Mamo...? Yaho Ehmed kardaş; bundan kolayı ne var kı... Dedım ya, ben zatan kalı béladan bu yana "MITRIBAM" bıze utanmağ var mı, bende kapı kapı dolaşacağam. yengı icadım olan sén’étımı mıtrıpça icra édacağam. Katlı kırevetlıler akşamdan sébbehe kapı değişmiler mı, keççül’ün (Harrankapısında bir kuşçunun adı) taklacı kuşları kımın. Onnara édet bıze tömet mı olacağ yanı. Bende; kapı kapı dolaşıram. Sosyte kızlar ne söliler televizyonda bılimısen Ehmed..! Ne déyiler Mamo..?Bız her zeman éynı kapıda otırmanığ, éynı yımegı yımenığ..! Gördi mi güni; oğlım Ehmo, get gördiği kımın néklet. Sen éynı yoğırdı satmağa devam et, gözleri ağlarnan kapanana çink. Kor zımin olane kéder. Hamma; sen sen olkı; "ÜLBE" lı yoğırdın kaymağını kırma.
Ben cümbışımı çoğtan kırmışam; "
"El ırzını kırdığtan soyna..!"

YORUMLAR

  • 0 Yorum