Sabri Temel

Sabri Temel

Mıtrıp Mame "Ağca" ya Rejon Kestı..!"

00 0000 - 00:00

-Mıtrıp Mame; erkek spikerlerın verdıxı bilcümle xeber acanslarını dinemaxa, bilgi toplamaxa ve kara gözlıklerını taxıp gözlem yapmaxa devam etmaxtadır.
- Feket Mame; çox erken degışen melmeket gündemıne yetışıp, kafa yormax ötiye dursın, adam akılı notlarını bıle yazmaxı yetştıremi beçaram.
-Melmekette her gün, yengı bi kırlı ve karanlıx sakandal xeber ortiya çıxi.
- Eee..Melum; bızım Mame kardaşımızda xefiye oldıxından, eş dost ve arxadaşları onu her buldıxlarında ondan her konıda akıl fıkır almaxtalar.
- Mame’mız bu gün; kafafxana, gümrük xanı ve aşaxı çarşıyı komple turaladıxtan soyna, cixer kebabçısı olan eskı bi arxadaşının tükenıne uxrar. İçerı gırer, selamını verır ve kürsılı bi masıya otırır.
- Arxadaşı "Kurre Mıhe" Mamenın masasına gelıp ona xoş geldi Mame der ve sohbete başlarlar.
- Bu arada tükenın 37 ekran televizyonı açıxtır ve bangır bangır xeberler geçmaxtadır. O xeberlerden birisi Mameyı zivanadan çıxarır.
-Mame başını kaldırır ve gözlerını televizyona dikerax, pür dıkket baxar.
- Baxar da ne baxsın kı :
- Kamaracının biri bi vinç kıralamış, sincan ceza evının tepesını kamarayla taramaxtadır.
- Ne mış, Ağca ceza evınden tehliye olacaxmış.
- Hay- ho.. Hay-hoo..
- Ala siye zırzoplıxın danıskası kardaşım. Bele xebercılıx mı olırmış. Bele medya mı olırmış Allahi seversey.
-Mame’nın arxadaşı "Kurre Mıhe", Mame kardaş niye ele deyisen kı; onar gazatacı gendı işlerını yapilar niye pozılisan kı..Pozılisan barim pozıntıya verme cıddo..
- Yaho Mıhe doxrı sölisen onar kazatacı amma, peşınde oldıxları zıbıdi de bi gazatacıyı ketletmıştı fi tarixınde bilmisen mı yanı.
- Soyna ceza evınden kaçıp İtalya’da "Papi" da vırmıştı.Feket eyyısı o kı; o zaman Papa ölmemıştı. Elı kanlı bi katile bu keder önem vermax niye yanı. Bu da yetmimış kımın "Ağci" şındı burdan alıp "GATA" xestexanasına götırecaxlar eskerlıxtan çürık raporı almax üçün. Bi de deyiler kı; hestexanadan soyna "Ağca" Ankara Sheraton otelıne geçıp, kral dairesınde istırehete çekılecaxmış. Çekılsın babo çekılsın. Zanedersenkı vatan mıllet üçün savaşlar kazanmış bi kehreman.
-" Kurre Mıhe" durmadan Mame’ye sorılar somaxtadır.
- Mıhe; hele kes traşı Allahi seversey, benım karnım çox ac.. Biye ordan bi porsiyon" Dalax" at ocaxa pışsın, karnımı bi doyırım da, aklım başıma gelsın loo..
- Soyna bol bol konışırıx.
-"Kurre Mıhe"; otırdıxı yerden ocaxa seslenır "Mame" kardaşıma gözel bi "dalax" atın baxım ocaxa. Dıkket edın yanmasın, soyna Mame’nın dılınden kurtılmanıx ha. Bızı melmekete reklam eder kefize, baxın karışmam çocıxlar..
- Mame’nın ocaxdakı "dalaxları" bışer, karson "ustıra" kemo" terefınden masasına servıs edılır. Mame servısı inceler, bışmış kırmızı "İsot" ı görmedıxı üçün, karson " Ustıra kemo" ya seslenır..
- Ula "kemo" oxlım hanı bunın "isot"ları.
- Mame emmı bu mevsımde "İsot" ne gezer melmekette..
- Ula oxlım yıme bızı, hele zulaya egıl bi bax, dezgah altında vardır mıhekkek.
- Eyyıb’edisen emmo, Bizde yaz kış "isot" eksılmez siye henek etmax ıstedım.
- Dı hele ver "isot" ı mı de, dürmıg yapmaxa başliyım babay xerıne.
- Mame’ye isotları hemen servis edılır ve Mame başlar "dalax" dürmügıne.
- Mame karnını bi gözel doyırır, üstınede kaşax çayını içer ve gendı gendıne gelır.
- Arxadaşı "Kurre Mıhe" Sen siye gel mı Mame kardaş efiyet olsın.
- He kardaş, babaya rehmet. Elize koliza sağlık, çox gözel olmıştı dalaxlar.
- Mame kardaş şımdı konışabılırıx mı ?
- Konışax axam konışax.
-Hecı leglegın günü lak- lak nan geçer bılisen.
- Mame; baxiyam kazatacıları-medyacıları artıx heç begenmisen ne iştır babo bu senın kı. ?
- Ya Mıhe kardaş ne begenım kı; baxmisan mı elı kanlı bi ketılın peşınden delı danalar kımın koştırilar.
-" Ağca bi şe sölemiycaxmısan deyıp mikrofon tutilar."
- Yav kardaşım Ağca sıze ne sölesın, insanların canına nasıl kıydıxını mı aynatsın yanı. Başka da Ağca’nın size söliyecaxı nesı var kı..
- Senelerce hakımlar, savcılar, uzmanlar, gazatacılar onu konıştırıp bi şe aynamadılar. Gıderayax bunar ne ayniyacaxlar Ağca’dan.
-" Ağca" delı baltanın birı. Mantıksız ve tutarsız bi herııf. Zamanında birilerı terefınden maşa kımın kullanılıp ötiye atılmış bi mehlukat. İnsanlıxten teref bi keremetı yox kı..
- Peki Mame kardaş medya xeber kovalamasın mı yanı ?
- Kuvalasın babo kuvalasın. Kuvalamasın demıyıx kı.
- Ama çılxınca xeber kuvalamaxlarına gerek yoxtı kı. Sessız sedasız da bu işı yapabılır dı. Onı kehremanlar kımın karşılamaxına gerek yoxtı kı koca medya ve kazatacıların..
- Daha profesyonelce çalışabılırlerdı kazatacı ve medyacı kardaşlarımız.
- Yav Mıhe kardaş sen bilmisen, Ağca gendı gendıne şov yapi şov. Yaptıxı rezıllıxlerı pariya çevırmax ısti aklınca.
-Ağca Hollywood’da film yapmax ıstımış-yengı bi incıl yazacaxmış-belegesel bılmem ne yapacaxmış.
-Sevsınler senı Ağca. Hade hade eyyısen gene.
- Siye xerlı işler Ağca.. Allah siye bi akıl fıkır versın, Allah senı ısleh etsın.
-Kim kı bu adam? Ebdi İpekçi’nin ketili.
-“Ben Mesih’em” deyıp, meczupluğunu ilân etmiş bir dengesiz ve densızın tekı kardaşım.
- Bi ketılı bı keder böyıtmaxın geregı var mı dı yanı Mıhe kardaş.Siye soriyam.
-Siye aynatacaxlarım bu keder babo biye müseede işım var gıdecağam.
- Tamam hele lo otıriyıx-mıhebbet edıyıx acıx. Hele birezım daha otır siye son bi sorım var.
- Peki Mame; sen kazatacı olsaydi, bu xeberı kazatayda nasıl yazardi axam. ?
- Söliyım siye benım axam :
- Ben kazatacı olsaydım bu xeberı, kara yazı ve küçük herflernen Ağcanın üzünü gözünü bantnan kapatıp bi köşede ifaxtan yazardım.Bu şekıl kamı oyu olıştımazdım temam mı Mıhe kardaş. Kızıl kıyamatı da koparmazdım aynadi mı babo-can.
-Temam axam aynaştıx Mame kardaş. Siye oxır’ola.
-" Kemo" oxlım benım hısabımı getır kaxacaxam.
- Arxadaşı " Kurre Mıhe" devetlımız ol Mame-parayı koy cebiye.
- Olmaz Mıhe kardaş saxolasan babaya rehmet.Başka zamana mısafıri ollam inşallah.
-Mame yıdıxlerının hısabını öder ve ordan ayrılır.
-NOT :
- Mame bu konıda düşündüklerini bize yazmak için evinin yolunu tutar ve yazıyı tarafımıza geçer.
- Ancak; "Mıtrıp Mame" bu yazıyı yayınlamamıza çok önemli bir şerh koymaktadır. Bu yazıyı küçük punto ve kara kalemle yayınlamamızı talep etmektedir. Bizde; Mame’nın bu isteğini kabul edip, istediği şekilde yayınladık.
-Bizler de Mıtrıp Mame’nın kişisel yorumuna aynen katıldığımızı beyan ederiz.

Sabri Temel

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum