Sabri Temel

Sabri Temel

Kuş Takasından Ters Bakış…

00 0000 - 00:00

İnsan yaşamında; yeşilin elbetteki fonksiyonel bir değeri vardır.Bunu gözardı etmemiz mümkün değildir.Bir ülkede demokratik tepkiler verilirken, bu tepkilerin hayatiyet arzeden bazı aksaklıkların önceliği olması gerekmez mi...
*On yılı aşkın bir süreden bu yana, gömlek değiştirdiğini ifade ederek ülkede iktidarını sürdüren AKP nin elbetteki kayda değer icraatları mevcuttur.Ülkenin yakın siyasi tarihini gözlemleyenlerin bunu rahatlıkla görmeleri gerekmektedir.
*Dünden bu güne, toplumsal ve siyasal açılardan yapılan tüm iyileştirmelerin, liberal ekonomi ekseninde yapıldığından, orta direk vatandaşların, hayat ve yaşam standartlarında, kayda değer farklılık ve iyileştirmeleri görmek pek mümkün değildir.
*Geçmişe göre; ülkedeki işsizlik ve yoksulluk oranları düşmüş olsa da, hala milyonlarca işsiz ve asgari geçim endeksinin altında iyi olmayan koşullarda, ülke insanı mevcuttur.
*Dünya’ya bakacak olursak, her ülkede de, işsizlik ve yoksulluğun varolduğunu söylemek mümkün.Gelişmiş ekonomilere sahip ülkelerde de aynı tramvanın varolduğunu görebiliriz.
*Ancak kendimizi; sosyal, çağdaş, hukuk ve demokratik bir ülke diye tanımlıyorsak, öncelikli sorunumuzun, ülkedeki yoksul ve dar gelirli vatandaşlarımızın yaşam standartlarını iyileştirmeye dair çalışmaların hayat bulmasıdır...
*Yeşilin korunmasına dair, halkın demokratik tepkisini, hukuk içerisinde kalınmak kaydıyla anlamak mümkün...Böylesi konulara tepki veren çevreler, neden daha fazla aciliyet arzeden ve milyonları ilgilendiren sorunları dile getirme adına, bu güne kadar tepkikâr olamadılar.
*Çünkü bu gün yeşile tepki verenlerin, aş- ekmek gibi bir kaygı ve dertleri mevcut değildir.Onlar bizim gibi, gidiş ve gelişli olan karayollarında seyahat etme fırsatını görmediler, dar ve keskin virajlardan geçmediler.O zorluk ve yoksunluğun ne demek olduğunu bilemezler...Onlar; otobanlarda altlarına babaları tarafından alınmış lüks arabalarla, beşinci viteste caka satmayı öğrendiler...
*Bizlerde; yeşilin her tonunu çok iyi bilenlerdeniz sevgili dostlar...
*Amma; buğday rengi başka bir renktir ve oldukça kutsaldır...
*Buğday-un ve ekmek, insan yaşamında, olmazsa olmazlardandır... 
*Her rengı boyadiz-kaldı fıstıxı yeşıl...
*Toplumsal ve demokratik tepkilerin, Anayasal ve hukuksal çerçevede kalınarak, daha önemli konularda verilmesi dileklerimizle...Daha demokratik ve kalkınmış bir Türkiye umuduyla.

YORUMLAR

  • 0 Yorum