Sabri Temel

Sabri Temel

Kirletme "Şems-u Beğtımı"Birader..!

00 0000 - 00:00

*Gündoğar, yükselir zirve yapar, ısıtır kürre-i arzı. Can verir doğaya, renk verir bil-cümle hayvanat ve nebatata..
*Pike yapar sonradan ve de batar. Arkasında alaca karanlık bırakarak… Yenidendoğar yeniden batar…
* Hep böyle devam eder güneşin döngüsü.Isıtır kara toprağı, aşa ve  ekmeğe dönüştürür karşılık beklemedeninsanoğluna… Vefa bekler; can dostlarından-yarenlerinden. Onu da görmeyincekahrolur, solar rengi, bet beniz kaybeder tonlarından. Çılgına döner Güneş bazen,vücut kimyası bozulur, yeryüzünde yaptığımız yalnışlardan ötürü..
*Farkedemiyor; yalnış yapanlar, salt güneşin değil kendilerinin de, gün-begünrenk ve irtifa kaybedip, ömürlerinin kısaldığını… ilahi mutlakiyete daha erkenvasıl olacaklarını… Bir sorumsuzluk ve densizlik curcunasına kapılıp, akıntıyaters yönde ve de haybeye kürek çektiklerini… Hiç, ama hiç düşünmemektedirinsanoğlu...
* Canavar-gaddar kapitalizm, daha çok para kazanma hırsına bürünerek, envaitürlü fırıldaklar çevirip, güneşimizin böğrünü hançerleyip yaraladıklarını...Onulmaz derde saldılar… Dermansız ve çaresiz derde düşesicceler.
*Güneşimizi de, dünyamızı da, kirli emelleri uğruna kirlettiler. Katlettilertüm güzelim yaşamsal alanlarımızı…
*Tad tuz bırakmadılar, genleriyle oynayıp, kendileri gibi soysuzlaştırdılar…Her şeyimizi doğasından ayrıştırıp sun’ileştiriverdiler keşmeristan soysuzlar...*
Çor düşürdüler tüm kainata. Cinsine cibilliyetine çor düşesıcceler, gevvadkefereler, otsı zerzevatlar… 
*"Kökiz -kömçegiz kurısın- Kara daş olasız - kara yerde kalasız. Güneşınğışmına uğriyasız-alav alav yanasız Mezopotamya sıcağında…"
*Çayda çıra yakanlar, buzda petenli dans edenler - lorke-lorke deyip halayçekenler-"barmağlarını "çüt" edenler-barmağlarını üçgenyapanlar-doğrulara ok fırlatıp hak-hukuk katledenler-ampül ışığında yan gelipkeyif çatanlar…* Çağşaşmayın-yanfırtılaşmayın- yamuklaşmayın-riyalaşmayın,olmanız gereken şekilde yani; “DOSDOĞRU”  kalın…
*Sağda durup yalpalamayın- solda durup, sağda eğleşmeyin- ortalarda seyredip,süküt-û ikrarda bulunarak, başkalarının yalnışlarına ve hatalarına ortakolmayın…
*Yeminlerinize, sözünüze ve özünüze sadakat gösterin… Olması gereken yerlerde,durulmasına özen ve itina gösterin.
*"Akıl ve bilimin-evrensel değerlerin ve de tüm semavi dinlerin öngördüğü,ortak paydalarda buluşmaya ve uzlaşmaya gayret edin."
*Siyasi erki ve nüfuzu tekelinize almayın, bu erkin emanetçisi olduğunuzu aslave kat’a unutmayın… *Bu erki; daima ve mutlak bir biçimde kamu yararınakullanmayı şiar edinin..
*" Hésır çürüden mısafır kımın" mevki ve makamlarınızın koltuklarınayapışıp kalmayın…
*Gezin dolaşın, millet ve memleket yararına olacak faydalı ve çağdaş projelerüretip hayata geçirin… *Gelecekte; icraat ve projelerinizle anılmayı veyadedilmeyi sağlayın…
*Halktan aldığınız ışık ve enerjiyi beyhude harcamayın, onu daha fazla parlatıpçoğaltarak halka yansıtın…
*Kapitalist zincirin halkalarına eklenerek, bizi aydınlatıp ve ısıtan"Güneşimizi" kesmeyin...
* Aydınlık doğamızı karanlıkta bırakmayın…
*Kirletmeyin "Şems-u beğtımızı".
*Çoğaltmayın "Gam-u efkarımızı".
*Taşırmayın " Sabr-ı Célâlimizi"
*"Başka ihsan istemiyoruz…

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum