Sabri Temel

Sabri Temel

ÇAL FEKİRE, ÇOR FEKİRE..!

00 0000 - 00:00

-Zemherı, boyraz, kurı ayaz.

 

-Üsteçelık;

 

-Gök gürli, şimşekler çaği, yağmır sıtıl, sıtıl dökıli zankı, damlarımızın üstıne..

 

-Dam aği, mertekler çürık, ev koği, çulın altında hesır yoğ.

 

-Unlığ kalmamış, kömır desey çıvalın altında iki avıç ğezvel.

 

-Küpın dibınde iki kaşık yağ, pendır desey, ne gezer, frenk suyını zatan buldır kurıdamamıştığ.

 

-Bunnar yetmimış kımın, borçlı kapiya dayanmış…

 

-Dayan Memedo dayan…

 

-Gez memedo gez.

 

-Çal fekire…Çor fekire…

 

-Çek memedo çek…

 

-Öliye doğrı; Allah bıze merhemete geldı, rehmetını kestı..

 

-Yanı ayniyacağiz babolar, yağmır durdu…

 

-Bi  nalsız eşşegım, bide üstınde sırğam var.

 

-Heyvan iki gündır ac  kaldı ağırda.Arpasız samannan idara edi.Oda bızım kımın katıksız, yavan…

 

-“Yarabbi, yerın gögın sehebı sensen.Seni hikmet ve kudretiden sual olınmaz.Kurdı kuşı yaradan yüce Mevlam..Halımız éhvalımız siye éyandır.Rızıktan yana birez sığıntıdayığ.Bütın darda olan kardaşlarımıza ve bıze de, ğerlı rızık kapıları açasan, bızı namerde muhtaç etmiyesen.Sen her şeye kadir ve nadirsen Allahım.Bıze ve bıtın insanlara, ğerlı kul olmağı nesip ve müyesser eyliyesen.(AMİN).

 

-Allah’ıma yalvarıp duémı ettım;

 

-Ve…

 

-Kıverttım heyvanı ağırdan, doladım yulvarını elıme..Düştım çarşı yolına.

 

-Bızı yaradan Mevla, bızı rızıksız bırağmaz,

 

-Dar zıvağlar, yollar kara daş, eşşegım nalsız, çarşıya éndım sessız sedasız.

 

-Cızdan boş,  içinde yoğ bi metelık.

 

-Yulvar kolımda, çömeldım çıfte hanın bi köşesıne..Kutım’dan bi cığara doladım…Derın,  derın çekiyem meretı.Deyilerkı; cığara sağlığa zererlıdır.Olsın, onı bıliyem, éynı İsot kımın vazgeçemiyem bı zıkkımdan.

 

-Peste bekler kımın, rızkımı bekliyem şımdı..Bi yük bulsamda bé günkı néfaki çığadabılsem.

 

-Uşağlar, köroğlınan evde aç perişan...

-Sebbehten üç tene dırnağlı ekmek bıle alamadım, Bozé emmının fırınından.Bi avıç unnan bulamaç yapmıştı sebbehleyın anaları méhsımlerıne.

 

-Bekle Memedo bekle…

 

-Çal fekire, çor fekire…

 

-Avın Memedo avın…

 

-Hémbal; boş mısan…

 

-Boşam yegen…

 

-Yav heyvanide zéif, bu yükı götırebıleceğmısan donatımın yanına…

 

-Götırrem yegen sen heç merak etme.

 

-E… Dı hade  dayı, eşşegi al gel bennen.

 

-Yüki nedır yegen.?

 

-Dayo; bı değıl lo…

 

-Dört çıval  arpa almışam heyvanlarıma  götırecağam.

 

-Témam yegen başım üstıne…

 

-Gıdıldı.Yüklendi arpa çıvalları..Arap meydanı, bég kapısı, hékim Dede, beden dibinden karakoynı geçerağtan donatımın ordaki evine bırağtım yükımı…

-Bekle Memedo bekle…

 

-Çal fekire, çor fekire…

 

-Avın Memedo avın…

-Gezın Meme’do gezın...

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum