Mehmet Bakay

Mehmet Bakay

Yardım yaparken dikkat etmeliyiz

00 0000 - 00:00

Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi yardım kuruluşları çoğaldı. Şanlıurfa’da da gerek şube olarak gerekse de merkezi Şanlıurfa’da bulunan dernek, vakıf gibi kuruluşlar faaliyet göstermektedir. Yardımların nasıl toplanacağı ve ne şekilde toplanacağı dernekler mevzuatında açıkça belirtilmiştir. Alındı makbuzu veya rakamları önceden belirlenmiş seri numaraları bulanan makbuz karşılığı olduğu herkesin malumudur. Yardım toplama kanuna göre toplanan paralar alınan yetki süresi sonunda basılan makbuzlar toplanan gelirlerden oluşan bilanço ile ilgili kuruluşun gelirleridir. Ancak, bütün işyerlerinde şeffaf kumbaraların bulunması hatta bazen bir işyerinde iki ayrı kuruluşa ait kumbara bulunması dikkat çekiyor.

 

Halkın yararına önemli faaliyetler yapan yardım kuruluşlarına yardım yapmaları tabiî ki iyidir. Yerine ulaşacağını bildikten sonra da yardım yapılması gerekir. Ancak, yapılan yardımların mutlaka makbuz veya alındı makbuzu karşılığı olması gerekir. Resmi kayıtlara giren yardım artık kamunun denetimine girmiş sayılır. Bu nedenle vatandaşlarımızın yapacakları yardımları makbuz, alındı belgesi karşılığı yapmalarına dikkat etmelidir.

 

 

Şanlıurfa’da gönüllü kuruluşlar aşevi yıllardır fakirin muhtacın yardımına koştu. Günde 10 bin kişinin yemek ihtiyacını karşılayan bu kuruluşa yardımların yapılması çok yerinde olur. Ramazan ayında ve yaklaşık 8 ay temiz,hijyenik ve kaliteli yemek çıkaran Gönüllü kuruluşlar aşevinin artık halk ile bütünleşiği bir gerçektir. Bu kuruluşun yöneticilerini kutluyorum.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum