Fethi Küçük

Fethi Küçük

Büyük Vebaldir...

00 0000 - 00:00

Televizyonda Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ıVan mitinginde konuşurken izliyorum. Biraz yorgun görünse de azminden zerre kadar bir şey kaybetmemiş olarak güzel şeyleri yapmanın hazzıyla platformda yürüyor.Onurlu bir tavırla yapacaklarını değil yaptıklarını kısılmış sesiyle anlata anlata bitiremiyor. Gayri ihtiyari duygulanıyor, gözlerimde yaşlar süzülüyor.Beni bağışlayın kendimi tutamiyor ve hüngür hüngür ağliyorum.Ve kendi kendime söyleniyorum: “Bu insanı niçin hâlâ tanımıyorlar? Yaptığı bunca güzel şeylere rağmen oy almak içinkısılmış sesiylehâlâbu kadar dil dökmeli miydi?”el-Cevap: “ Evet”

Çünkü;

İslam coğrafyası kan gölüne dönmüş, zalimler ise bu kan gölünde kulaç atıyorlar.Filistin’de,Gazze’de,Miamar’da,Arakan’da, Mısır’da, Suriye’de yaşayan mazlum müslümanlar inim inim inliyor,ağlamaları ta arşı inletiyor. Allah’tan başka kendilerine yardım edecek kimi kimseler kalmamış bu insanlar büyük bir umutla Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin kendilerine uzatacak elini bekliyorlar.Onun için dünya Müslümanları,duaların kabul olduğu o seher vaktinde kalkıp Ak Parti iktidarının başarısı ve devamı içingözlerindenyaşinyaşin akıttığı yaşlarla seccadelerini ıslatarakMevlaya dua ediyorlar.Yalvariyorlar,yakariyorlar…Mazlumların gözyaşlarını sonlandıracak  Ak Partinin zaferini canu gönülden istiyorlar…Ve 30 Mart2014 Pazar günü yapılacak seçimin sonucunu heyecanla bekliyorlar

Çekilen bir twitteMısır’lı bir Müslüman şöyle diyor:“Ey Türkiye’liMüslümanlar! Aman ha Türkiye’deki Ak Parti iktidarının kıymetini bilin ve dört elle sarılın. Eğer Ak Parti hükümeti iktidardan uzaklaştırılırsa biliniz ki İslam ümmeti çöker.”

Ak Parti, dünya üzerindeki Müslümanların yegane umut kaynağıdır. Bu sebeple bu partinin zaferi için dua ediyorlar. Ak Parti kadroları bunu böyle bilmeliler vebu teveccühe layık olmak için çok çalışmalılar.

Biliyoruz ki Ak Parti iktidarının on iki yılda yaptığı hizmetlere diğer tüm partilerin toplamının hayalleri bile yetişemez.Amma buna rağmen ayaklar toza bulanmalı, alınlarda şıpır şıpır ter dökülmeli,geceler gündüze katılmalı,sesler kısılmalı,vücutlar yorgun düşmeli… “Allah’ım sen ümmetimi bağışla,onlar bilmiyorlar. Bilselerdi böyle yapmazlardı”diyen bir peygamberin ümmeti olarak insanları Peygamberi metodla bağrımıza basmalıyız.Çünkü Mevlamız: “Sen yine de öğür ver.Çünkü öğüt mü’minlere fayda verir.”buyuruyor.(Zariyat, 55) İşte bu sebepler ve daha sayamadığımız nice sebeplerden dolayı her şey açık açık defalarca anlatılmalı.Bıkmadan,usanmadan…

Bu çabaya verilecek sevaba gelince; onu da Peygamberimiz şöyle müjdeliyor: İbniEbiŞeybe, Nesei, Beyhaki ve Hakim Ebu Hureyre (r.a)’den merfuan rivayet etmişlerdir.Rasullullah (s.a.v): “Allah yolunda bir toz ile cehennem ateşinin dumanı bir kulun içinde ebedi olarak bir arada bulunmaz.İman ile cimrilik ve kıskançlık bir kulun kalbinde ebediyyen birleşmez.”

(el-Hindi, Kenzü’l-Ummal, c:3, HNO,7386, Feyzü’l-Kadir, 5/465)

Sayın Başbakanım! Kısılan sesine bilsen ne kadar üzülüyorum.Bu hadis-i şerifin müjdesi doğrultusunda inşallahcennette o Davudi sesinle Rasulullah Hz. Muhammed Mustafa(s.a.v)’ya Fetih Suresinin ilk ayetlerini okursun. Bu bir temenni değil,senin hakkındır.

VEBALDİR

Başbakan Recep Tayyip Erdoğangittiği her ilde yaptığı konuşmasında o ile yaptığı yatırımları anlatıyor. Bunları görüp de oy vermemek vebaldir.

İstanbul’da deniz altında yapılan Marmaray’a binip de,dünyanın en büyük havaalanını, üçüncü boğaz köprüsünü,İstanbul’un pırıl pırıl yapısını görüp de oy vermemek vebaldir.

Şanlıurfa’nın ta Atatürk Barajından alıp yer altındaki bir tünelle yirmi kilometrelik bir mesafeden Suruç ilçesine sulama suyunu getirene oy vermemek vebaldir.

Türkiye yollarında seyahat edip de o duble yolları gördükten sonra Ak Partiye oy vermemek vebaldir.

Sağlıkta çağ atladığımızı görüp de Ak Partiye oy vermemek vebaldir.

Barış sürecisayesinde bir yılı aşkındırtabutlar içinde şehit cenazelerinin gelmemesini görüp de Ak Partiye oy vermemek vebaldir.

Küfre Rıza Küfürdür

30 Mart geceyarısı teheccüt namazına kalkacak…30 Mart’ın sabahında da: “Kur’an-ı Kerim’i öğrenmek isteyen camiye gitsin…Okulda bu ders seçmeli de olsa verilemez.Yobazlığa geçit yok” diyen CHP’ye oy verecek…İslamın gelişmesine çalışan bir parti varkendindar geçinen birisininCHP’ye oy vermesi vebaldir.Altı okun altınaevet mührünü basarken eli titremeyecek mi, vicdanı sızlamayacak mı?

Peygamberimiz:

“Mahşer günü kişi sevdiği ile beraber haşrolacaktır.”buyurmuşlardır.

(Buhari Tecrid-i Sarih, HNO,1495,Müslim, Birr,163,Ebu Davud,Edeb,HNO,5127)

Kardeşlerim! İstikametimizi,kiminle oturup kalktığımızı sık sık kontrol edelim. Hele hele kimi desteklediğimizi çok iyi düşünelim.İman denen şey halatlarla bir yerlere bağlı değildir. Her an göğüs kafesimizden uçabilir.Namazımızın her rekatinde Fatihayı okurken:“Bizi sırat-ı müstakime yani doğru yola ilet” diye dua etmemizin sebebi bu değil midir?

Allah Yolundan Saptırmak Vebaldir

Abilerden bir tanesi mahallemizde bir esnafı sıkıştırmış: “Söyle bakim kime oy vereceksin.” O esnaf kardeşimiz: “Hele o gün gelsin birine veririm.”Abi: “Yok yok söyle kime oy vereceksin” diye sıkıştırınca esnaf kardeşimiz:“Sana ne kardeşim! Belki Komünist Partisine oy vereceğim.”deyince Abi: “Tamam tamam. Sakın Ak Partiye oy verme de kime oy verirsen ver”demiş. Nasıl korkusuzca ve cesur söylenmiş bir laf. Değil mi? Bakın böyle düşünen veinançlı saf insanlarıbu şekilde hak yoldan saptıranlar için Rabbimiz ne buyuruyor:

“Kıyamet gününde kendi günahlarını tam olarak taşımaları ve bilgisizce saptırmakta oldukları kimselerin günahlarından da bir kısmını yüklenmeleri için(öyle derler). Bak ki yüklenecekleri şey ne kötüdür!” (Nahl,25)

Hiç Oy Kullanmamak da Vebaldir

Oy vermek vekâlet vermektir.Vekâlet verdiğin yöneticinin iyi veya kötü amellerine ortak olmaktır.Unutmayalım!Oy kullanmamak en kötü tercihe oy vermektir.Oy kullanmamak da vebaldir.

Ve En Önemlisi

İnsanoğlu niçin bir partiye oy vermez.İdeolojisini ve yaptıklarını beğenmediği için.

1)-Yıllarca kangren olmuş bir başörtüsü meselesini kanunla çözüp hem okullara başörtülü ile girmeyi serbest ettiği halde, hem de bütün kamu kuruluşlarında başörtüyle serbestçe çalışmayı sağladığı halde;

2)-Bütün okullara Kur’an-ı Kerim dersini ve Peygamberimizin hayatını seçmeli ders olarak koyduğu haldeAk Partiye oy vermemekve ‘oy vermeyin’demek en büyük vebaldir. Çünkü böyle kanunları çıkaran bir partiye oy vermemek demek; bu partinin çıkarmış olduğu bu seçmeli Kur’an-ı Kerim dersikanununu, başörtüsünü serbest bırakan kanununu ve İslam dininin gelişmesine yardımcı olan kanunların çıkmasını beğenmiyorum, bu icraatlar yanlıştır anlamına gelir ki bu daküfre yakın bir günahtır.

Kardeşim! Sakın başkasını hak yoldan saptırıp da günahını yükleme. Mahşer günü altında ezilir kalırsın.Sonra eyvahların ta arşı inletir de sana dönüp bakan olmaz.Aklını başına topla! Müslümanın takip edeceği yol bellidir.Yol Muhammed’i yoldur.İşte sana formül: Ebu Hureyre (r.a)’den rivayet edildiğine göre; Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdular:

“Allah’a ve ahiret gününe iman eden kişi komşusuna eza etmesin. Allah’a ve ahiret gününe iman eden kişi misafirine ikram etsin. Allah’a ve ahiret gününe iman eden kişi ya hakkı söylesin yahut sussun.”

(Buhari Tecrid-i Sarih, HNO, 1981,Müslim, İman, HNO,47)

Bu seçimin ülkemize ve İslam âlemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.

 

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum