ŞUTB Başkanı Kaya'dan Öğretmenler günü mesajı

TürkiyeCumhuriyeti’ninyarınlarısizlerinrehberliğindeışıyacakgençlerimizinuhdesindedir. Bir öğretmen her daimdünyayıdeğiştirmekudretinesahiptir. Zira dünyayıdeğiştirenler her devirdeöğrenmeyeaçlıkduyanlarlardır.

ŞUTB Başkanı Kaya'dan Öğretmenler günü mesajı

TürkiyeCumhuriyeti’ninyarınlarısizlerinrehberliğindeışıyacakgençlerimizinuhdesindedir. Bir öğretmen her daimdünyayıdeğiştirmekudretinesahiptir. Zira dünyayıdeğiştirenler her devirdeöğrenmeyeaçlıkduyanlarlardır.

ŞUTB Başkanı Kaya'dan Öğretmenler günü mesajı
24 Kasım 2020 - 10:23

Bu nedenledirkiPeygamberEfendimiz’e (S.A.V)  ilk vahiyolunanayetO’naveO’nunşahsındatümMüslümanlaraokumayıemretmiştir. YinebunedenledirkiHz. Ali (R.A) ‘’Bana birharföğreteninkırkyılkölesiolurum.’’ demiştir.   

24 Kasım 1928'de yayımlanan ‘Millet MektepleriTalimatnamesi’ gereğince, ülkemizin her köşesinde Millet Mektepleriaçılmış, Gazi Mustafa Kemal Atatürk buçalışmalara "Millet MektepleriBaşöğretmeni” sıfatıylakatılmıştır. O günbugündürmemleketin her köşesinde,bıkmadan,usanmadan, her türlüfedakarlığıgöstrerekevlatlarımızaumutolantümöğretmenlerimizinbuözelgünlerinikutluyor,buvesileyleterörünhedefaldığışehitöğretmenlerimize de YüceAllah’tanrahmetdiliyorum. 

YORUMLAR

  • 0 Yorum