Şanlıurfa spor'un 3 kararı tahkim kurulunda onaylandı.

Şanlıurfa Spor Kulübü Derneği'nin teknik adam Ahmet Taşyürek, Şanlıurfa Spor Kulübü Derneği'nin teknik adam Ali Tandoğan ve Futbolcu Onur Demir'in Şanlıurfa Spor Kulübü Derneği ile arasındaki arasında uyuşmazlığı Tahkim Kurulu karara bağladı.

Şanlıurfa spor'un 3 kararı tahkim kurulunda onaylandı.

Şanlıurfa Spor Kulübü Derneği'nin teknik adam Ahmet Taşyürek, Şanlıurfa Spor Kulübü Derneği'nin teknik adam Ali Tandoğan ve Futbolcu Onur Demir'in Şanlıurfa Spor Kulübü Derneği ile arasındaki arasında uyuşmazlığı Tahkim Kurulu karara bağladı.

Şanlıurfa spor'un 3 kararı tahkim kurulunda onaylandı.
09 Ağustos 2019 - 17:28 - Güncelleme: 27 Ağustos 2019 - 00:56

Şanlıurfa Spor Kulübü Derneği'nin teknik adam Ahmet Taşyürek ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 19.04.2019 tarih E.2019/250 K.2019/269 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen ve taraflara tebliğ edilen 08.08.2019 Perşembe günü saat 15:00'de mazeret bildirildiği görüldüğünden; incelemeye dosya üzerinden devam edildi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oybirliği ile,

2. E.2019/234 - K.2019/280

Şanlıurfa Spor Kulübü Derneği'nin teknik adam Ali Tandoğan ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 10.05.2019 tarih E.2019/295 K.2019/351 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen ve taraflara tebliğ edilen, 08.08.2019 Perşembe günü saat 15:30'da mazeret bildirildiği görüldüğünden; incelemeye dosya üzerinden devam edildi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oybirliği ile,

7. E.2019/250 - K.2019/285

Futbolcu Onur Demir'in Şanlıurfa Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 17.05.2019 tarih ve E.2019/292- K.2019/364 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Davacının itirazının kabul edilerek; 80.000,00 TL tutarlı peşinat alacağınıneklenmesi neticesinde futbolcun alacağının 252.471,54 TL olarak düzeltilmesine, Faiz, yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile karar verildi.  Gelecek toplantının 22.08.2019 Perşembe günü saat 15.00'te yapılmasına, oybirliği ile Karar verildi.

YORUMLAR

  • 0 Yorum