Kuş Takasında Tiyolar..!


*Mayıs ayı sonu itibariyle, İstanbul Taksim Gezi parkında hükümetçe yapılması düşünülen malum değişikliklere tepki olarak, eylem başlatan genç kuşağın, siyaset ve siyasetçilere, üzerinde düşünülmesi ve çalışması lazım gelen yeni bir alan açmış bulunmaktadır.Siyasi partiler seçimle ve oy çoğunluğuyla iktidar olsalar bile, yapacakları kimi icrai çalışmalarında, ayrıca halk desteğine baş vurmalarını öne çıkarmıştır.Klasik siyaset ve iktidar şeklinin yeni bazı revizyonlara gidilmesini gündeme koymuştur.
*Siyaseten ve oy çokluğuyla iktidar olunsa bile, bundan sonra kendi sahip olduğunuz iktidar çoğunluğuna dayanarak, rahatça bazı işlerin yapılamayacağı, geniş kamu kesiminde bir kanaat oluşmuştur.
*Siber dünyanın, ülkeler sınırlarını kaldırdığı bu çağda, büyük kitlelerin eş zamanlı olarak organize olabildiklerini açıkça görmekteyiz...Ülke yönetimlerindeki eksik veya aksak giden işleri referans alarak tepkilerini, siber ağ üzerinden göstermeleri çok kolay ve etkili olmaktadır.
*Dünya’da olduğu gibi, Türkiye’de sosyal toplumların süratle kabuk değişiminde, internet ve sosyal medyanın akıl döndürecek etkisi mevcuttur...Sosyal medyanın doğru veya yalnış kullanımı başka bir mevzu olsada, geleceğin siyaset vizyonunda oldukça önemli bir misyona sahip olduğunu ve buna göre siyasetin kendini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini söylemeliyiz...Bundan sonra; siyasi partiler program ve tüzüklerini hazırlarken siber dünyanın etki ve tepkilerini nazara alarak, yeni siyaset perspektifleri geliştirmeleri gerekmektedir...
*Siyasetçiler bundan böyle; eski devletçi ve klasik yöntemlerle ülke yönetemiyeceklerini hatırlamalı ve hareket stratejilerini buna göre revize etmelidirler...
*Yeni Dünya düzeni içerisinde ve siber dünya paralelinde farklı bir nesil ve kuşak yetişmiş bulunmaktadır...Yönetenlerin; bu yeni neslin farklı söylem ve tepkilerini beğenmeyebilirler, ancak onları yok saymaları doğru bir yöntem olamaz...Syaset dünyasınında, gelişen bu farklı kesime kulak vermeli, anlamaya çalışmalı evrensel hukuk ve demokrasi içerisinde kalınarak onlarıda yönetim sürecine dahil etmenin yol ve yöntemleri geliştirmelidir...
*Siber dünyanın gelişimiyle oluşan bu farklı grupların İslam-Türk sentezine ve klasik Türk geleneğine aykırı görünebilinen söylem ve davranışları olsada, bunun sosyolojik bir değişim ve dönüşüm olduğunu ve önünün alınamıyacağını bilmek zorundayız...İllegal davranışlar ve şiddet kullanılmadığı sürece bu kesimlerin demokratik tepkilerine mantıki ve makul refleksler göstermeliyiz...Tutucu, baskıcı ve devletçi reflekslerle bastırılmaya çalışmakla bu sorunları pasifize etmek mümkün değildir...
*Eğer yirminci yüzyılın klasik devletçi reflekslerle böylesi toplumsal tepkilere karşılık verilmeye çalışılırsa, yeni "Gezi" ye benzer tepkilerin oluşması kaçınılmaz olacaktır... 
*Gelişmiş, demokratik, barış dolu bir TÜRKİYE oluşumu dileklerimizle...