Kent Konseyi kadın meclisi ve engeli meclisi için çağrıya çıktı (Video)

Engelli ve kadınlar meclisinde çalışmak isteyenler Kent konseyinden alacakları form dilekçe ve ekleyecekleri CV ile beraber 5 Aralık 2019 tarihine kadar Kent Konseyine başvurabilecek

Kent Konseyi kadın meclisi ve engeli meclisi için çağrıya çıktı (Video)

Engelli ve kadınlar meclisinde çalışmak isteyenler Kent konseyinden alacakları form dilekçe ve ekleyecekleri CV ile beraber 5 Aralık 2019 tarihine kadar Kent Konseyine başvurabilecek

Kent Konseyi kadın meclisi ve engeli meclisi için çağrıya çıktı (Video)
05 Kasım 2019 - 15:34

Saraç, Gençlik meclisinde görev alan Vedat Akıllı Bey, kadın meclisinde görev alan Sabiha Karabulut hanımefendi, çocuk meclisinde Ekin Kurt beyefendi ve engeliler meclisinde ise Ahmet Tüysüz beyefendi görev aldı.
Biz bu günden itibaren 5 Aralık 2019 tarihine kadar Perşembe akşamı saat 17.00 kadar kadınlar meclisinde çalışmak isteyen kadınlarımızın buradan alacakları form dilekçe ve ekleyecekleri CV ile beraber bize başvurmaları gerekmektedir.
Aynı şekilde 5 Aralık 2019 Perşembe günü saat 17.00 kadar şuanda tam bir ay var bir ay içinde bu arkadaşlarımızın da burada form dilekçeleri temin etmeleri ve CV’lerini ekleyerek başvurmaları gerekiyor. Bizim burada birinci önceliğimiz sahada olmak kaydıdır.

Şanlıurfa Kent Konseyi Başkanı Adil  saraç basın kuruluşlarına bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Saraç yaptığı açıklamada ; ı Şanlıurfa’nın kamuoyu kent konseyi başkanı olarak ilk basın toplantımı yapıyorum. Bu toplantıda da gündemimiz gereği oluşan durumları anlatabilmek için kamuoyunu on dakika meşgul edeceğiz biliyorsunuz seçimden sonra görev verimi yaptık arkadaşlarımızı kadın meclisi, çocuk meclisi, engelli meclisi ve gençlik meclisi olarak dört guruba ayırarak görev verdik. Gençlik meclisinde görev alan Vedat Akıllı Bey, kadın meclisinde görev alan Sabiha Karabulut hanımefendi, çocuk meclisinde Ekin Kurt beyefendi ve engeliler meclisinde Ahmet Tüysüz beyefendi görev aldılar. Haliyle kent konseyinin yükü ağır kent konseyinden beklenti fazla kent konseyinde neler bekleniyor neler isteniyor gibi sorular akla geldiğinde biraz beklentileri kamuoyu tarafından yükseltilerek daha sona muhtemel bir algı operasyonu yapılmasın diye biz yapacaklarımızın teminatı olarak kent konseyi kanunu beş bin üç yüz doksan üç sayılı belediye kanununda yirmi beş bin sekiz yüz yetmiş dört nolu resmi gazetede şöyle bir ifade var kent konseyi kent yaşamında kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap verme, katılım ve yerinde yönetim ilkelerinin hayata geçirmeye çalışır. Biz Urfa’da yol yapıcı, köprü yapıcı, durak yapıcı ve herhangi bir yatırım yapıcı bir kurum değiliz. Memleketin her köşesindeki insanları kucaklayarak onları dinleyerek ortak bir akıl oluşturarak bu işi yapanlara rehber olmak onların önlerinde bir fener tutmak onlara bir tavsiyede bulunmak gibi bir görevin başında olan bir kurumuz. Dolayısıyla yarın bir gün kent konseyi çalışmıyor kent konseyi şu olmuyor bu olmuyor gibi algılara sakın kapılmayalım ve dolayısıyla biz sizin sözcünüz olduğumuz için söylemek istediğiniz her şeyi gelip bize söyleyebilirsiniz diye şimdiden herkesi uyarıyorum. ARGE masamız var. ARGE masamızda her türlü urfanın her türlü sorununu dinliyoruz onları rapor haline getiriyoruz çalışa haline getiriyoruz ve yetkililere sunuyoruz. Bizim de yapılan işlerimizin yürüyebilmesi için belediye meclisinden karar olarak çıması lazım yani biz tavsiye ediyoruz belediye başkanlarımız belediye meclisine havale ediyor belediye meclisi de harekete geçerek bunu kabul ederek yürürlüğe koyuyor. Bu gün diğer konumuz ise doğrudan doğruya baktığımız zaman şunu görmemiz lazım kent konseyinin yürütme kurulu ve çalışma esaslarına baktığımız zaman yürütme kurulu gündeme kent konseyi başkanı ve genel sekreter oluşturulur ilave gündem önerilerinin oluşturulması için diğer üyeler yazılı başvuruda bulunmak durumundadır. Yürütme kurulu alınan kararları ilgili birimlere ulaştırılması ve takibini sağlar. Yürütme kurulu kent konseyine karşı sorumludur. Yürütme kurulu işleyişini genel kurul denetler. Yürütme kurulu ayda bir toplanır ancak ihtiyaç halinde kent konseyi başkanının veya üyelerinin üçte birinin isteği üzerine toplanabilir şimdilik biz bunu on beş günde bir haline getirmiş durumdayız. Yürütme kurulu sekreter hizmetlerini ve toplantılarını büyükşehir belediyesi hizmet binasında veya belediye tarafından kendilerine tahsil edilen yerlerde ya da yürütme kurulunun uygun göreceği yerde toplanır. Burası zaten bütçemizin tahsil etiği bir mekândır. Meclis ve çalışma kurumlarının temsilcileri yürütme kurulunca uygun görülmesi halinde yürütme kurulu tarafından toplantılara katılabilirler ancak yapılan bütün toplantılarda oy kullanamazlar. Şimdi biz kurullarda neler oluşturduk onları sizlere söyleyeyim. İmar ve şehircilik çevre ve kırsal ilişkiler çalışma kurumu, toplumsal dayanışma birlik beraberlik ve barış, gençlik ve spor, gençlik ve eğitim, gençlik ve meslek edindirme, istihdam, şehit ve gazi aileleri ile dayanışma, esnaf ve el sanatları, tarım ve hayvancılık, kültür sanat tarih arkeoloji etnografya araştırma, mülteci ve göç, turizm tanıtım ve mutfak kültürü, sosyal aile ve mahkûm aileleri, medya ve medya ilişkileri, sağlık ve zararlı alışkanlıklar, eğitim ve sorunları, sanayi ekonomi ve geri dönüşüm komisyonlarımız var.
Kadın meclisi ve engeli meclisi için müracaatlar başladı.
Saraç; Bu bilgileri verdikten sonra sizi fazla meşgul etmemek adına toplantımızın bir diğer gündemi olan kadın meclisi ve engeli meclisi ile ilgili bir çağrıya çıkıyoruz. Kamuoyunun önünde. Kadın meclisinin tanımı şöyle toplumsal yaşamın tüm alanlarında  kadınların konumlarının güçlendirilmesi, kadın erkek eşitliğinin sağlanması, kadınların girişimci araştıran bireyler olmasının desteklenmesi  ve inisiyatiflerinin geliştirilmesi adına geleneksel ve benzer her türlü ayrımcılığın önlenmesi için politikalar üretmek stratejiler geliştirmek amacıyla kadınların ve Kadınlarla ilgili  bir kamu kurumları iki sivil toplum kuruluşları, üç siyasi  parti  dört üniversite  katılımlarıyla oluşan demokratik bir yapıdır. Demek ki sivil kadınlar bir kamuda çalışan kadınlar iki sivil toplum kuruluşlarında çalışan kadınılar üç siyasi partilerde çalışan kadınlar dört üniversite temsilcilerinin katılımıyla oluşan demokratik bir yapıdır diyor. Biz bu günden itibaren 5 Aralık 2019 tarihine kadar Perşembe akşamı saat 17.00 kadar kadınlar meclisinde çalışmak isteyen kadınlarımızın buradan alacakları form dilekçe ve ekleyecekleri CV ile beraber bize başvurmaları gerekmektedir. Diğeri ise engeliler meclisi ile ilgilidir engellilerin toplum içinde eğitim ve öğretim kapasitelerinin geliştirilmesi ve toplumsal yaşam içinde daha fazla yer almalarının sağlanması kent yönetimine aktif olarak katılması ve engellilere yönelik sorunlara çözüm üretilmesi amacıyla engelilerin ve engellilerle ilgili kamları, kurumları sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların oluşturduğu bir yapıdır. Aynı şekilde 5 Aralık 2019 Perşembe günü saat 17.00 kadar şuanda tam bir ay var bir ay içinde bu arkadaşlarımızın da burada form dilekçeleri temin etmeleri ve CV’lerini ekleyerek başvurmaları gerekiyor. Bizim burada birinci önceliğimiz sahada olmak kaydıdır. Kadınlarımızın masada konuşmaktan ziyade engellilerimizin masada konuşmaktan ziyade ve hepimizin masadan konuşmaktan ziyade asıl özelliğimizin sahada olduğunu öncelikle bilelim. Sahaya inemem durumum böyle şöyle diyen varsa lütfen başvurmasınlar.
Biz yanlış yapabiliriz ama asla yalan söylemeyiz
Sevgili basın mensupları şunuda ilave etmek istiyorum biz yanlış yapabiliriz hata yapabiliriz ama asla yalan söylemeyeceğiz yani hatamızı da itiraf edeceğiz yanlışlarımızın düzeltilmesi için sizden yardımda alacağız son sözüm olarak da şunu söylüyorum biz ne yaparsak yapalım şeffaf olacağız halkın gözü önünde olacağız kapalı kapılar ardında hiçbir şey yapmayacağız teşekkür ediyoruz.  Dedi.

YORUMLAR

  • 0 Yorum