URFALILAR AKRABA EVLİLİĞİNDE BİRİNCİ

URFALILAR AKRABA EVLİLİĞİNDE BİRİNCİ

URFALILAR AKRABA EVLİLİĞİNDE BİRİNCİ
00 0000 - 00:00

Sağlık Bakanlığı’nın  2006 yılında yaptığı  bir araştırmaya göre Urfalılar’ın yüzde 63’ü akrabalarıyla evli ve erkeklerin neredeyse tamamı da eşlerini hayat arkadaşı olarak görmüyor. 
Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü’nün yayın organı olan Aile ve Toplum Dergisi’nde “GAP Urfasının Sosyo-Kültürel ve Yapısal Özelliklerinin Aile Yapısına Etkileri” başlıklı ilginç bir araştırma yer aldı.
Şanlıurfa merkeze bağlı Karaali, Kısas, Sağlık ve Yardımcı köylerinde yapılan araştırmaya göre, Urfa'da geleneksel yapı halen etkili ve bu yapı kırsalda toplum yapısını büyük oranda etkiliyor.
Araştırmaya göre, belirgin bir şekilde işlevselliğini koruyan aşiretler, ortak saldırı veya savunma durumlarında daha belirgin rol oynuyor. Üretim sürecinde aile bireylerinin etkin rol alması, çok çocukluluğu teşvik ediyor. Bu nedenle Urfa'da ülke ortalamasının üstünde bir nüfus artış hızı yaşanıyor.
Çok eşliliğin yaygın olarak görülmediği Urfa’da, evliliğe ilişkin kuralları aşiret-akraba ve aile içi ilişkiler belirliyor. Özellikle içe kapanıklık nedeniyle Urfa’da akraba evliliği yaygın olarak görülüyor. Urfa’daki eşlerin yüzde 63’ünde akrabalık bağı bulunuyor. Akraba evliliklerinin temelini ise sosyal ve ekonomik eksenli güvenlik kaygıları oluşturuyor. Bu kaygıların başında ise yabancı biriyle evlenme durumunda boşanma ya da terk edilme gibi çözülmelerin daha sık yaşanacağına inanma geliyor.
URFALI ERKEKLERİN YÜZDE 86’SI EŞİNİ HAYAT ARKADAŞI OLARAK GÖRMÜYOR
Geleneksel bir toplum yapısına sahip olan Urfa’da, otoritenin erkekler elinde toplandığı görülüyor. Köylerde kadının rolü de büyük oranda geleneksel rol ve statüler tarafından belirleniyor. Hane halkı reislerinin yüzde 64.3 kadının işlevini “analık-çocuk doğurmak ve yetiştirmek” olarak görürken, yüzde 22'si kadını ev işlerini görmek istiyor ve kadına kocasına bakmak görevini yüklüyor. Araştırmaya göre, erkeklerin ancak yüzde 13.8’i eşini hayat arkadaşı olarak nitelendiriyor.
Urfa’da işletilen toprakların durumuna bakıldığında ise, ailelerin yüzde 45.1’i kendisine ait toprakları işletiyor. Hane reislerinin yüzde 7.2'si ailesinin toprağını, yüzde 15.4 de kiracı olarak başkasının toprağını işletiyor.
AİLELERİN YÜZDE 81'İ AŞİRETE BAĞLARINI SÜRDÜRÜYOR
Araştırmada, hane reislerinin yüzde 81.3’ü bir aşirete bağlı olduklarını ifade ederken, hane reislerinin yüzde 26.1'i gerektiğinde aşirete mali yardımda bulunduklarını belirtti. Araştırmaya katılanların yüzde 13.2’si Siyasi tercihte aşiretin etkili olduğunu vurgaladı.
Köylerde büyük oranda çekirdek aile yapısının egemen olduğu görülürken, aynı çatı altında tek bir ailenin yaşama oranının yüzde 77.5 olduğu belirlendi.(UrfaHA)


YORUMLAR

  • 0 Yorum