ÖZEL YETENEK SINAVIYLA ÖĞRENCİ ALINACAK

ÖZEL YETENEK SINAVIYLA ÖĞRENCİ ALINACAK

ÖZEL YETENEK SINAVIYLA ÖĞRENCİ ALINACAK
00 0000 - 00:00

Harran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna bağlı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Eğitim Fakültesi Müzik ve Resim-İş Öğretmenliği Bölümlerine Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacak.
Yapılan duyuruya göre Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüne 40 öğrenci alınacak.
15’i kız  25’i erkek olan kontenjanın sınavına katılmak için 2009-ÖSS puan türlerinin herhangi birinden en az 165.000  puan almış olmak gerekli. Liseler, Meslek Liseleri, Öğretmen Liseleri ve Güzel Sanatlar Liselerinin Spor-Beden alan/ kol/ bölümü Mezunları ile milli sporcuların ise 2009 -ÖSS puan türlerinin herhangi birinden en az  145.000 puan almaları yeterli.
Önkayıtlar 24-28 Ağustos sınav tarihi ise 01-04 Eylül 2009.
Asıl listeden kazanan adaylar 14-15 Eylül 2009, Eksik kalan Kontenjanlar için ilan edilen Yedek listesindeki adayların dilekçe ile başvuruları 16 EYLÜL 2009 ve Yedek Listeden kazanan adayların kesin kayıtları 17 Eylül 2009 tarihlerinde yapılacak.
Müzik Öğretmenliği bölümüne de 40 öğrenci alınacak.
Sınava katılmak için 2009-ÖSS puan türlerinin herhangi birinden en az 165.000  puan almış olmak gerekli. Liseler, Meslek Liseleri, Öğretmen Liseleri, Güzel Sanatlar Liselerinin Müzik, Sanat (Müzik) alan/ kol/ bölümlerinden mezun olan adayların için ise 2009 –ÖSS puan türlerinin herhangi birinden en az 145.000 puan almaları yeterli.  
Ön kayıt tarihi 24-28 Ağustos 2009, Sınav  01-04 Eylül 2009’da yapılacak.
Asıl listeden kazanan adaylar 14-15 Eylül 2009, Eksik kalan Kontenjanlar için ilan edilen Yedek listesindeki adayların dilekçe ile başvuruları 16 Eylül 2009 ve Yedek Listeden kazanan adayların kesin kayıtları 17 Eylül 2009 tarihlerinde yapılacak.
Resim-İş Öğretmenliği bölümüne de 40 öğrenci alınacak.
Sınava katılmak için 2009-ÖSS puan türlerinin herhangi birinden en az 165.000  puan almış olmak gerekli. Liseler, Meslek Liseleri, Öğretmen Liseleri  ve Güzel Sanatlar Liselerinin Resim, Sanat (Resim) alan/ kol/ bölümlerinden mezun olan adayların için ise 2009 –ÖSS puan türlerinin herhangi birinden en az 145.000 puan almaları yeterli.
Ön kayıt tarihi : 24-28 Ağustos 2009 kesin kayıt tarihi : 01-04 Eylül 2009, Asıl listeden kazanan adaylar 14-15
Eylül 2009, Eksik kalan Kontenjanlar için ilan edilen Yedek listesindeki adayların dilekçe ile başvuruları
16 Eylül 2009 ve Yedek Listeden kazanan adayların kesin kayıtları 17 Eylül 2009 tarihlerinde yapılacak.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:1- Başvuru dilekçesi (ön kayıt dosyasında verilecek matbu dilekçe aday tarafından doldurulacaktır.)
2- 2009 ÖSS belgesinin aslı ve fotokopisi (Bu belgenin fotokopisi ön kayıt bürosunda onaylanarak kabul edilecektir.)
3- 2 adet vesikalık fotoğraf, (4,5 x 6, Adaya ait fotoğraf, son 6 ay içinde, önden, başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)
4- Resmi bir sağlık kurumundan alınmış Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği / Müzik Öğretmenliği  ve Resim-İş Öğretmenliği Bölümü Özel Yetenek Sınavlarına girmesinde sakınca olmadığını belirtir rapor.
5- Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi (Bu belgenin fotokopisi ön kayıt bürosunda onaylanarak kabul edilecektir.)
6- Lise Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi ( Bu belgenin fotokopisi ön kayıt bürosunda onaylanarak kabul edilecektir.) Herhangi bir Yükseköğretim Kurumunda öğrenim görmekte olanlar okullarından alacakları öğrenci belgeleri ve onaylı lise diploması fotokopisi ile müracaat edebileceklerdir.
7- Ön kayıt ve diğer sınav giderleri için 200 TL kayıt işlemleri sırasında yatırılarak banka dekontu kayıt görevlilerine teslim edilecektir. (Aday sınava girmediği takdirde, mazereti ne olursa olsun yatırdığı para iade edilmez.)
BAŞVURU ŞARTLARI1- Başvuru için aday T.C. veya K.K.T.C. uyruklu olmalıdır.
2- Ön kayıt adayın kendisi veya bir yakını tarafından yaptırılabilir. Posta ile yapılacak kayıt başvuruları kabul edilmeyecektir.
3- Sınava Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği ve Resim-İş Öğretmenliği Bölümlerine 1985 ve daha küçük doğumlu olanlar başvurabilir (yaş tashihi kabul edilmez).
4- Müzik Öğretmenliği Bölümüne başvuracak adaylardan enstrüman çalacak olanlar, sınava piyano dışındaki her türlü enstrüman, nota vs. araç gereçlerini kendileri getirmek zorundadır.
5- Özel Yetenek Sınavlarının ön kayıtları Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği için Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Kayıt Bürosunda yapılacaktır. Müzik Öğretmenliği için Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü Kayıt Bürosunda yapılacaktır. Resim İş Öğretmenliği Bölümü için Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsünde kurulacak olan Harran Üniversitesi Özel Yetenek Sınavları Kayıt Bürosunda yapılacaktır. 
6- Resim-İş Öğretmenliği Bölümü Özel Yetenek Sınavı Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı salonlarında, Müzik Öğretmenliği Bölümü Özel Yetenek Sınavı Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü Fen-Edebiyat Fakültesi Büyük Amfide, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Özel Yetenek Sınavı Harran Üniversitesi Yenişehir Kampüsü Spor Salonunda yapılacaktır.
7- Sınav giderleri kayıt sırasında alınacaktır.
BİLGİ İÇİN ADRES VE TELEFON NUMARASI
http://www.harran.edu.tr
(UrfaHA)


YORUMLAR

  • 0 Yorum