MİRAC KANDİLİ MESAJI

MİRAC KANDİLİ MESAJI

MİRAC KANDİLİ MESAJI
00 0000 - 00:00

Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan TAHİROĞLU 19 Temmuz 2009 Pazar gününü Pazartesi’ye bağlayan gece Miraç Kandili nedeniyle yayınladığı mesajında ;Miraç Yüce Allah’ın Peygamberimize sunduğu ilahi bir ihsandır. Mahiyeti insan aklının tasavvurunu zorlayan muazzam bir hadisedir.  İsra ve Miraç, Peygamber Efendimizin bir gece Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya, oradan da Yüce Allah’ın huzuruna vardığı, içerisinde pek çok hikmet ve sırların bulunduğu mübarek bir yolculuğun adıdır.

            İsra hadisesi Kur’anı kerimde şöyle ifade edilmektedir.”Noksanlıklardan münezzeh olan Allah-u Azimüşşan Kulunu (Peygamberimiz, gecenin bir anından, ayetlerimizden bir kısmını ona gösterelim diye ) Mescid-i Haram’den etrafını mübarek Mescid-i Aksa’ya götürdü” (İsra 17/1)

           Bu yolculuk Peygamberimizin bütün insanlığı temsilen Cenabı Hakkın yüksek huzuruna kabulü anlamına gelir.

Bizzat Peygamberimiz tarafından müminlerin miracı olarak nitelenen namaz da, iç dünyamızdaki yükselişi ifade eder.  Namazda Allah’a yönelen ve Rabbi ile baş başa kalmanın mutluluğunu yakalayan mümin, dâima O’nun gözetimi ve desteği altında olduğunu hatırlar.

 Miraç gibi kutlu zamanlar, bizlere Yüce Rabbimizin sonsuz merhamet kapısını dua ve niyazla çalarak nefsimizin bize güzel gösterdiği kötülük ve çirkinlikten kurtulma irademizi tazeler.

            Bu duygularla, bütün Müslümanların, Şanlıurfa halkımızın ve personelimizin Miraç kandilini tebrik ediyor, bu mübarek gecede Yüce Mevla’ya açılan ellerin ve yapılan duaların, bütün İslam âleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın hidayetine vesile olmasını, Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum. dedi.(UrfaHA)


YORUMLAR

  • 0 Yorum