HÜKÜMET HALKIN BELİNİ KIRMAYI AMAÇLAMAKTADIR

HÜKÜMET HALKIN BELİNİ KIRMAYI AMAÇLAMAKTADIR

HÜKÜMET HALKIN BELİNİ KIRMAYI AMAÇLAMAKTADIR
00 0000 - 00:00

Hükümetin bir kısmını uygulamaya soktuğu, bir kısmını uygulamaya koymaya hazırlandığı ekonomik tedbir paketine ilişkin Şanlıurfa KESK Dönem Sözcüsü Sıdkı Dehşet’in yaptığı basın açıklaması: "Hükümetin kriz karşısında sermayeye bol keseden dağıttığı teşvikler, ÖTV indirimleri, prim affı anlamına gelen SSK prim indirimleri, kurumlar vergisinde gerçekleştirilen indirimler ve geçtiğimiz baharda seçime yönelik harcamaların yol açtığı devasa bütçe açığı karşısında getirmeyi planladığı tedbirler emekçiler açısından krizin derinleşmesi anlamına gelecektir. Bu tedbirler krizin bedelini emekçilere fatura etmek için alınmıştır, alınmaktadır. 37 maddelik tedbirler paketi yeni bir kemer sıkma programıdır. Ancak bu kemer sıkma programı artık takati tükenmiş kemerinde sıkılacak delik kalmamış halkın, yoksulların, emekçilerin belini kırma operasyonuna dönüşmüştür. İlaçta emeklilerin katkı payını % 10’dan % 15’e; çalışanlarda ise % 20’den % 30’a çıkarma; sokak aydınlatması gibi temel bir kamusal hizmetin bedelinin dahi halka yansıtılması; artık bir lüks olarak görülemeyecek otomobillerden deli dumrul tarzı bir ekstra MTV taksiti alınması; temel ihtiyaç maddeleri fiyatlarına hemen yansıyacağı açık seçik olan yol ve köprü ücretlerinin % 20 arttırılması gibi tedbirler doğrudan kriz karşısında her geçen gün yoksullaşan halkın sefaletini arttırıcı tedbirlerdir.Üniversite harçlarına yapılan astronomik zamlar, hemen hemen her metanın fiyatının artmasına yol açan akaryakıt zamları zaten emekçilerin ekonomik kayıplarını katmerlendirmişken, krize yol açanların faturayı yine emekçilerin önüne koyması kabul edilemez.Gelir vergisi stopajında istisna ve muafiyetlerin yeniden düzenlenmesi, ve öğretmenlerin maaşa esas ek ders süresinin 15 saatten 20 saate çıkarılması açıkça emekçilerin gelirlerinin azaltılması operasyonudur. KÖYDES ödeneklerinin azaltılması ise siyasi iktidarın zaten girdi maliyetleri karşısında çaresiz küçük çiftçilere kamusal hizmet vermekten de vazgeçtiğini göstermektedir. Tedbirler arasında sayılan özürlülere yönelik eğitim ve evde bakım desteğinin kısıtlanması siyasi iktidarın gözünün dayanışmaya ve sosyal desteğe en çok gereksinim duyan kesimleri dahi acımasızca vuracak kadar döndüğünü göstermektedir.
Yine tedbirler arasında sayılan ancak uygulanamayacağı anlaşılan Savunma Sanayi Fonu’nda kesinti yapılması; bedelli askerlik gibi uygulamalar ise sadece göz boyamak için tedbirler arasında sayılmış gibidir.Siyasi iktidarın ekonomik programı açık bir biçimde krizin faturasını emekçilere, yoksul halka çıkarma programıdır.Siyasi iktidar emekçileri karşısına alan bu tedbirleri uygulamaya koymaktan derhal vazgeçmeli, öncelikle krize yol açan ekonomik politikaların kendi politikaları olduğunu görmelidir. Siyasi iktidar öncelikle sermaye hareketlerini vergilendirmeli, kurumlar vergisi kaçağını engellemeli, kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almalı, savunma harcamalarını azaltmalı, temel ihtiyaç mallarında KDV’yi sıfırlamalı, dolaylı vergiler yerine doğrudan vergilere ağırlık vermeli ve elini halkın, yoksulların ve emekçilerin nafakasından çekmelidir." (UrfaHA)

YORUMLAR

  • 0 Yorum