HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAK

HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAK

HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAK
00 0000 - 00:00

Şanlıurfa Valisi Nuri Okutan imzasıyla 2009’a 8 sayılı “Okul Öncesi Eğitimin Yaygınlaştırılması Ve Kız Çocuklarının Okullaşmasının Arttırılması Kampanyası” hakkında genelge yayımlandı.
Okul Öncesi Eğitimin Yaygınlaştırılması ve Kız Çocuklarının Okullaşmasının Artırılması Kampanyası çerçevesinde Vali Nuri Okutan imzasıyla genelge yayımlandı. Her kurumun ve her bireyin üzerine düşen görevi hassasiyetle yerine getirmesi gerektiğinin vurgulandığı ve Valilik web sitesinde de yayınlanan genelgede şöyle denildi :
“Örgün eğitimin ilk basamağı okul öncesi eğitimdir. 4-5-6 yaş grubundaki çocuklar isteğe bağlı olarak bu eğitimi alır. Bu eğitim çocukların zihinsel, bedensel, duygusal gelişimini ve iyi alışkanlık kazanmalarını, ilköğretime hazırlanmasını, elverişsiz çevreden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı hazırlanmasını, Türkçenin doğru ve güzel konuşulmasını amaçlar. Öğrenim sürecinin en önemli basamağı olan bu dönemde edinilen beceriler yaşantının bütün evrelerini etkiler. Bu kadar büyük öneme sahip olan okul öncesi eğitimde ne yazık ki ilimiz istenilen seviyede değildir. Okul öncesi eğitim kurumlarının yaygın olmaması ve yetersiz anasınıfı gibi etkenler ilimizde okul öncesi eğitimin okullaşma oranının düşük olmasına sebep olmuştur.
Diğer önemli bir husus ise kız çocuklarının okullaşmasıdır. İlimizin sosyo-ekonomik şartları ve özellikle kırsal kesimdeki aile yapısı kız çocuklarımızın okula kaydını ve devamını olumsuz yönde etkilemektedir.
Bu anlamda Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde başlatılan “Okul Öncesi Eğitimin Yaygınlaştırılması ve KızÇocuklarının Okullaşmasının Artırılması Kampanyası” çerçevesinde ilimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşların aşağıda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeleri büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede;
1. İlçe Kaymakamlıkları ve İl Milli Eğitim Müdürü başta olmak üzere bütün eğitim camiası birinci önceliklerini, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına ve kız çocuklarının okullaşmasının artırılmasına vereceklerdir.
2. Valiliğimiz öncülüğünde başlatılan “Okul Öncesi Eğitimin Yaygınlaştırılması ve Kız Çocuklarının Okullaşmasının Arttırılması Kampanyası” kapsamında ihtiyaç duyulan derslik sayısına ulaşabilmek için tüm kamu kurum ve kuruluşların bünyelerinde bulunan atıl durumdaki mekânları ivedilikle tespit edecek ve Valiliğimize bildireceklerdir.
3. İlimizdeki bütün ilköğretim kurumları bünyesinde mutlaka en az 1 anasınıfı açılacaktır. Hazırlıklarına şimdiden başlanılarak, okul müdürleri sınıf bulamazlarsa gerekirse idare odalarının bazılarını sınıfa çevirecektir.
4. Tüm eğitim-öğretim kurumları okul öncesi eğitimdeki ihtiyaçlarına ve kız çocuklarının okullaşmasıyla ilgili SODES, Avrupa Birliği, IPA vb. fonlar aracılığıyla proje hazırlayıp sunacaklardır.
5. İdareciler ve okul müdürleri hizmet verdiği bölgede kaydı yaptırılmamış olan okul öncesi eğitim çağındaki tüm çocukları, mahalle muhtarları ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak tespit edecektir. Bu çocukların okul öncesi eğitime kazandırılması için okul müdürleri, okul öncesi öğretmenleri, usta öğreticiler yoksa görevlendirilecek sınıf öğretmenleri ev ev dolaşarak kayıt yapacaklar ve aileleri bilgilendirerek okul öncesi eğitime teşvik edeceklerdir.
6. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kampanyanın il genelinde duyurulması, tanıtımı ve gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin içerik olarak sunulması amacıyla bir dergi hazırlanarak belli aralıklarla yayınlanacaktır.
7. Bütün eğitim-öğretim kurumları kampanyanın duyurulması ve tanıtımı için çıkardıkları dergilerde ayrı bir yer verecek; haber, söyleşi vb. yazılar yayınlayacaktır.
8. Okul idarecileri, nüfus kayıtlarında gerçek yaşı yazılmamış öğrenciler hakkında yapılacak işlemler ile ilgili aileleri bilgilendireceklerdir.
9. Okul Müdürleri, devamsız öğrencileri okula devamını sağlayacak, mecburi öğrenim çağında olup da okula kaydı yapılmamış öğrencilerin kaydını yapacak ve bu konularla ilgili öncelikle velileri ikna yoluna gidecektir. Yapılan tüm çalışmalara rağmen çocuğunu okula göndermemekte ısrar eden velilerle ilgili olarak 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Çocuk Koruma Kanunu hükümleri konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını sağlayacaktır.
10. Öğrenim ve eğitim sürecinin başarıya ulaşabilmesi için okul idarecileri sınıfların düzeni konusunda titizlik gösterecektir ve gerekli her türlü tedbirin alınmasını sağlayacaktır.
11. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı maddi yetersizlikten dolayı okula gidemeyen kız çocuklarının ve okul öncesi çağındaki çocukların ailelerine komisyonca belirlenecek ölçütler doğrultusunda tespit edilen miktarda maddi desteğin sağlanması hususunda öncelik verecektir.
12.  Kampanya kapsamında tüm kamu kurum ve kuruluşları yapacakları çalışmalarla ilgili Sivil Toplum Kuruluşları ve Örgütleri ile işbirliği yapacaklardır.
13.  İdareciler ve Okul Müdürleri kurumlarındaki imkanlar ve şartlar doğrultusunda ödüllendirilme kıstası yayınlayacak, buna göre sosyal-kültürel etkinlikler, okul öncesi eğitim ile ilgili çalışmalar, aile seminerleri, aileleri ikna ziyaretleri, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasını sağlamaya ve kız çocuklarını okula devamını teşvik etmeye yönelik faaliyetler, okulun çıkaracağı dergi, yayın ve benzeri çalışmalar, okulun ulusal alanda gösterdiği dereceler gibi hususlar yer alacaktır. Okul öncesi eğitimde kurumun bir önceki yıla göre göstermiş olduğu başarı (derslik ve öğrenci sayısındaki artış) ödüllendirme kapsamında ayrı bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
14.  Kampanya kapsamında hazırlanan afiş, el ilanı vb. diğer materyallerin tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili yerlere asılması, hizmet alan vatandaşlara dağıtılması ve bu şekilde azami seviyede kamuoyuna duyurulması sağlanacaktır.
15.  Muhtarlar kampanya ile ilgili hazırlanmış olan afişleri ve dövizleri ilgili yerlere asacak, ailelere el ilanlarının dağıtılmasını ve böylelikle kampanyanın azami seviyede ailelere duyurulmasını sağlayacaktır.
16.  Muhtarlar kampanyanın hedefleri kapsamında aileleri bilinçlendirmek, teşvik etmek için aile ziyaretleri yapacaktır. Bu anlamda okul öncesi eğitim çağında olup da anasınıfına gönderilmeyen çocukların anasınıfına gönderilmesi ve kız çocuklarının okullaşmasının artırılması için aileleri ikna edici faaliyetleri yürütecektir.
17. Velilerin okul öncesi eğitiminin önemi ve kız çocuklarının okullaşması hakkında daha duyarlı olmaları için İl Müftülüğü tarafından camilerimizde vaaz ve hutbe verilecektir.
18. Bütün eğitim-öğretim kurumları okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması ve kız çocuklarının okullaşmasının artırılması için aileleri bilgilendirici seminer programı hazırlayacak ve uygulayacaktır.
19.  Kaymakamlarımız bu genelge hükümleri doğrultusunda ilçelerindeki uygulamaları bizzat inceleyip denetleyecek ve uygulamalardan sorumlu olacaklardır.
20.  Kampanyanın istenilen hedefe ulaşabilmesi için, başta İl Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları sorumlu olacak, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ihtiyaç duydukları konularda ilgili kamu kurum ve kuruluşları gerekli desteği sağlayacaklardır.
21. İlgililer bu konudaki çalışmaları açısından değerlendirmeye tabi tutulacaklardır. Okul müdürleri ve öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm kamu görevlileri ve velilerimizin dikkatli, kararlı ve işbirliği içindeki çalışmaların okullarımızı huzurlu ve başarılı örnek kurumlar haline getireceklerine güvenimiz tamdır.
Görevli arkadaşlarıma başarılar diler, bilgi ve gereğini önemle rica ederim.” (UrfaHA)


YORUMLAR

  • 0 Yorum