GAP'A İŞSİZLİK FONUNDAN KAYNAK

GAP'A İŞSİZLİK FONUNDAN KAYNAK

GAP'A İŞSİZLİK FONUNDAN KAYNAK
00 0000 - 00:00

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bir kez daha görüşülmek üzere Meclise iade ettiği İşsizlik Sigortası Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Meclisten verilen bilgiye göre TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Nevzat Pakdil başkanlığında toplandı. Yoklama yapılmasının ardından olağanüstü toplantıyla konu olan yasanın görüşmelerine geçildi.  
Pakdil, Cumhurbaşkanı Gül'ün geri gönderme gerekçesine konu olan ''özel istihdam bürolarına'' ilişkin maddenin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda metinden çıkarıldığını hatırlatarak, yasanın adının da ''İşsizlik Sigortası Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun'' olarak değiştirildiğini söyledi.
Yasanın tümünün oylamasına geçilmeden, oyunun rengini belli etmek için söz alan CHP İstanbul Milletvekili Bayram Meral, ''Böyle bir yasa 12 Eylül döneminde bile gündeme getirilmemiştir. Ama sizin döneminizde gündeme getirildi'' iddiasında bulundu.
AK Parti milletvekillerinin içlerine sinmedikleri ve istemedikleri halde yasanın kabulü için el kaldırdıklarını savunan Meral, ''Çünkü buna mahkumsunuz. Ama unutmayın ki geçen dönemlerde sizin gibi el kaldıranlar, buraya gelemedi. O nedenle vicdanlarınızın sesini dinleyin. Seçim ve Siyasi Partiler yasaları değişmedikçe, ön seçim ve tercihli oy sistemi gelmediği sürece milletvekilleri vicdanlarının sesini dinleyerek el kaldıramayacak'' görüşünü ifade etti.
İşsizlik ve yoksuluğun artması nedeniyle sokaklarda yürüyemediklerini belirten Meral, ''İktidar partisi milletvekilleri, tanınmadıkları için sokakta yürüyebiliyor. Yoksa, sokakta 20 işsiz yakanıza yapışır. Vatandaş iş, aş, huzur istiyor. Bırakın gündemi değiştirmeyi...'' diye konuştu.
"YASA NE GETİRİYOR?"
Genel Kurulda, daha sonra yasanın tümü oylanarak kabul edildi. Yasa, işsizlik ödeneği alanların işe alımına teşvik getiriyor. Buna göre, belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan işçi ve işveren payı sigorta primleri ile Genel Sağlık Sigortası primi; kalan işsizlik ödeneği süresince İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak. Bu süre, başlangıçta belirlenen toplam hak sahipliği süresinden düşülecek. Bu kapsamdakiler için kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, yüzde 1 olarak uygulanacak.
Söz konusu primlerin, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılar için yasa uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) verilmesi ve prime esas alt kazanç sınırı ve prime esas kazanç arasındaki fark ile işsizlik sigortası primlerinin SGK'ya ödenmiş olması gerekecek. İşverenler, aynı dönem için ve mükerrer olarak bu destekten yararlanamayacak. Bu düzenleme, kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmayacak.
2009 yılının Nisan ayına ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalı sayısına ilave olarak, 31 Aralık 2009 tarihine kadar işe alınan ve fiilen çalıştıranlar için, alt sınır üzerinden işveren prim hisseleri 6 ay  süreyle İşsizlik Sigortası Fonundan ödenecek. Bunun için işe başlama tarihinden önceki 3 ay içinde aynı işverende çalışmamış olma koşulu aranacak. Ayrıca, düzenlemeden yararlanma ve başvuru süresinin 6 aya kadar daha uzatılması konusunda Bakanlar Kuruluna yetki veriliyor.
"GAP'A İŞSİZLİK FONUNDAN KAYNAK"
Yasayla, Güneydoğu Anadolu Projesine (GAP) kaynak aktarılıyor. 2009 yılına münhasır olmak üzere; İşsizlik Fonunun nema gelirlerinden dörtte üçü bütçeye gelir kaydedilecek. Bu tutarın, Yüksek Planlama Kurulu kararına istinaden GAP kapsamındaki yatırımlar öncelikli olmak üzere, ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmeye yönelik altyapı yatırımlarında kullanılmak üzere ilgili idare bütçelerine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkili olacak. Bu ödenekler, 2009 yatırım programı ile ilişkilendirilecek.
Fon tarafından tahsil edilecek nema gelirlerinin 2010 yılında dörtte üçü, 2011 ve 2012 yıllarında dörtte biri, ilgili yıl genel bütçelerinde bütçe gelir tahmini olarak yer alacak.
Teşvik edilen yatırımlara bağlı olarak, istihdam edilen işçilerin sigorta primlerinin işveren hisselerinin tamamına kadar olan kısmı, belirli bir süre Hazine tarafından karşılanacak. Yatırımın konusuna, büyüklüğüne ve bulunduğu illerin gelişmişlik seviyesine göre uygulama süresi, karşılama oranı ve kapsam; yatırımın sektörü, büyüklüğü ve bulunduğu ile göre Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek.
Başkanvekili Pakdil, yasanın kabul edilmesinin ardından birleşimi, 1 Ekim Perşembe günü toplanmak üzere kapatırken, milletvekillerine iyi tatiller diledi, ayrıca Ramazan Bayramını da kutladı.
Milletvekilleri, birbirlerine iyi tatiller dileyerek, Genel Kuruldan ayrıldı. (UrfaHA)


YORUMLAR

  • 0 Yorum