DANIŞMANLIK HİZMETİ

DANIŞMANLIK HİZMETİ

DANIŞMANLIK HİZMETİ
00 0000 - 00:00

Tarım İl Müdürü Abdullah Keskin yaptığı yazılı açıklamada;; Çiftçilerimizin bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının mahallinde, zamanında, yeterli düzeyde ve uygun yayım teknikleri ile karşılanmasını sağlamak amacıyla bugüne kadar değişik projeler ve uygulamalara imza atan Bakanlığımız bu konuda en köklü ve kalıcı uygulamayı başlattı. Özel tarımsal danışmanlık hizmetleri de artık tarımsal desteklemelere dâhil oldu. 2006 yılında yürürlüğe giren Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik ile Ülkemizin " Ulusal Yayım Politikasının" ana hatları çizilmiş, danışmanlık sisteminin hukuki altyapısı oluşturulmuş ve ilk defa "yayımcı/danışman" meslekleri ile "yayım/danışmanlık hizmetleri" yasal olarak tanımlanmıştır. Yönetmeliğin getirdiği çok önemli bir yenilikte tarımsal danışmanlık hizmetlerinin düzenlenmesi, denetlenmesi ve desteklenmesidir. Yönetmeliğin yayımlanmasından bu yana geçen süreçte Bakanlığımız danışmanlık sisteminin altyapısını oluşturmak amacıyla bir taraftan sistem içerisinde yer alacak kurum ve kuruluşlarının yetkilendirilmesi için iş ve işlemlerini yürütürken diğer taraftan da danışmanların eğitilmeleri ve sertifikalandırılmaları için özel bir çaba sarf etmiştir. Tüm bu çalışmalar ve altyapı hazırlıklarından sonra tarımsal yayım ve danışmanlık sistemi içerisinde sivil toplum örgütleri, danışmanlık şirketleri ve serbest tarım danışmanlarının daha aktif rol alması, gelişmiş dünya ülkelerinde olduğu gibi ancak sistemin desteklenmesi ile mümkün olacağı bilincinden hareketle 2009 yılında tarımsal danışmanlık hizmeti satın alan çiftçilerimizin desteklenmesi Bakanlar Kurulunca kararlaştırılmıştır.Bu karar gereği 5488 sayılı Tarım kanunu çerçevesinde Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ 21 Mayıs 2009 tarih ve 27234 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ ile çiftçilerimiz danışmanlık hizmeti veren danışmanlık şirketleri, serbest tarım danışmanları, üretici örgütleri, ziraat odaları ve dernek/vakıflardan hizmet satın alabilecek ve bu hizmetin bir bölümü destekleme tebliği kapsamında Bakanlığımızca karşılanacaktır. 2009 yılı için Tarım Danışmanı istihdam eden her işletmeye yıllık 225.-TL destekleme primi ödenecektir. Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin yasal bir çerçeve dâhilinde yürütülmesi ve desteklenmesi; tarladan sofraya gıda güvenliği ve güvencesinin sağlanmasına, danışmanlık hizmetlerinin konu uzmanı kişi ve kuruluşlar tarafından yürütülmesine, üretim ve bilgilendirmenin her safhasının kayıt altına alınmasına, istihdamın arttırılmasına ve ürün çeşitliliği ve kalitenin arttırılmasına katkı sağlayacaktır. Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Destekleme Primine başvuruda bulunmak isteyen çiftçilerimizin, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte İl ve İlçe Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.Dedi.
Tarımsal yayım ve danışmanlık desteklemesi başvuru şartları ve ödeme miktarı; Destekleme kapsamında danışmanlık hizmeti satın alacak çiftçiler/tarımsal işletmeler;  Çiftçi kayıt sistemine ve/veya hayvan kayıt sistemi ve/veya örtü altı kayıt sistemine ve/veya su ürünleri kayıt sistemine ve/veya arıcılık kayıt sistemine kayıtlı olmak,  Aşağıdaki kriterlerden en az birine sahip olmak,
            Örtü altı üretiminde en az 3 dekar,  Meyvecilikte en az 10 dekar, Hayvancılıkta, süt sığırcılığı yapan işletmelerde en az 20 baş, besi sığırcılığı yapan işletmelerde en az 50 baş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde en az 100 baş hayvana sahip olması,  Tarla ziraatında kuruda en az 150 dekar, suluda en az 50 dekar alanda üretim yapmak, En az 50 adet arı kolonisi, Su ürünleri üretim tesisi olması.
Ödeme miktarı; Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti satın alan ve bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre başvuran çiftçilere/tarımsal işletmelere yıllık 225.-TL tarımsal yayım ve danışmanlık desteği ödemesi yapılır.
Çiftçilerden/tarımsal işletmelerden istenecek belgeler;  Başvuru formu ve taahhütname,   Nüfus cüzdanının il/ilçe müdürlüğü tarafından onaylanmış sureti,  Hizmet alım/satım faturası, Çiftçinin/tarımsal işletmenin almış olduğu danışmanlık hizmetinin türüne göre aşağıdaki belgelerden bir ve/veya birkaçı istenir.  İl/ilçe müdürlüğü onaylı ÇKS belgesi, AKS (Arıcılık Kayıt Sistemi)  belgesi, Su ürünleri yetiştiricilik belgesi,  Pasaportlarının il/ilçe müdürlüğü onaylı sureti.
           
Müracaat başlangıç ve bitiş tarihi: Müracaatlar 21 Mayıs 2009’da başlayıp, 21    Ağustos 2009 tarihinde sona erecektir. Başvurular işletmenin bulunduğu İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerine yapılacak,


YORUMLAR

  • 0 Yorum