ÇADER’DEN KİRLİLİĞE ÇÖZÜM ÖNERİSİ

ÇADER’DEN KİRLİLİĞE ÇÖZÜM ÖNERİSİ

ÇADER’DEN KİRLİLİĞE ÇÖZÜM ÖNERİSİ
00 0000 - 00:00

Şanlıurfa Çalışanları Dayanışma Derneği (ÇADER) tarafından Balıklıgöl’deki kirliliğe kalıcı çözüm bulunması amacıyla proje geliştirildi.
Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Kaçan Balıklıgöl’deki kirliliğin giderilmesi ve suyun temizliği için hazırlanan proje hakkında bilgi verdi. Bu proje sayesinde saniyede 45 litre suyun temizleneceğini vurgulayan Kaçan böylece belirli aralıklarla yapılan taban temizliğine de gerek duyulmayacağını söyledi.
Kaçan açıklamasında dernek üyeleri olarak bu sorunun giderilmesi amacıyla yapılan toplantıda Ziraat ve Çevre Mühendisleri’nin önerileri doğrultusunda böyle bir projenin ortaya çıkartıldığını kaydetti.
Projeyle ilgili şu bilgiler verildi :
HALİL-ÜR RAHMAN GÖLÜNDE MEVCUT SORUNLAR“Balıklıgölü besleyen yer altı su kaynaklarının üzerinde çok sayıda kuyu ve tesis açılması, Küresel ısınmaya bağlı olarak meydana gelen kuraklığın  yer altı su kaynaklarının yeterince beslenememesi, Balıklıgöldeki yetersiz su sirkülasyonu, Gelen suyun bakteriyal ve fiziksel açıdan oldukça kirli olması, Civardaki yerleşim yerlerinin altyapı yetersizliğinden dolayı,yer altı havza suyunu kirletmesi, Ziyaretçilerin suya verdiği kirletici etkenler (kaçak yem,poşet,el ayak batırma ve benzeri..), Bütün kirletici etkenlere(alg oluşumu,sudaki çözünmüş oksijen düzeyinin azalması ve askıda katı madde miktarının artması) bağlı olarak,gölde toplu balık ölümlerinin görülmesi.
GEÇMİŞ YILLARDA  YAPILAN ÇALIŞMALAR2005 yılında Şanlıurfa Valiliği başkanlığında;Çukurova Üniversitesi ve Tarım İl Müdürlüğü’nün ortaklaşa çalışmasıyla fekal kirlenmenin tespiti yoluna gidilmiştir. Toplu balık ölümlerinin en önemli sebebi olarak sayılan bakteriyel etken; antibiyotikli yemlerle giderilmeye çalışılmıştır , Balıklıgöldeki çözünmüş oksijen değerinin yükseltilmesi amacıyla havalandırma sistemi kurulmuştur. 2007 yılında Şanlıurfa Valiliği,Şanlıurfa Belediyesi,Tarım İl Müdürlüğü, DSİ 15.Bölge Müdürlüğü, Harran Üniversitesi koordinasyonundaki komisyon tarafından balıklıgöldeki Halil-ür rahman  gölünün taban (sediment) temizliği  yapılmıştır
ÇÖZÜM ÖNERİLERİBalıklıgölü besleyen su havzası civarındaki alt yapı yetersizliği olan yerleşim yerlerinin topyekun kaldırılması yada alt yapının oluşturulması, Havzadaki su seviyesinin azalmasını sağlayan kuyu ve tesislerin tespit edilip kapatılması, Şanlıurfa tünellerinden gelen sulama suyunun borulama sistemiyle, balıklıgölün su sirkülasyonunun arttırılması, ÇADER’in hazırladığı projenin yürürlülüğe koyulması…
ÇADER’İN MEVCUT SORUN İÇİN ÇÖZÜM ÖNESİSaniyede 45 litre suyun yeni bir kaynak olarak göle sağlanması. Fekal kirliliğe bağlı olarak ortaya çıkan ve toplu balık ölümlerine sebep olan patojen bakterilerin herhangi bir kimyasal madde kullanılmaksızın ortadan kaldırılması, Göldeki askıda katıda bulunan kirlilik unsurunun ortadan kaldırılması, Küresel ısınmaya bağlı olarak kuraklığın sebebiyet vereceği en kötü şartların dahi önüne geçebilme imkanı sağlayacaktır.
En az 10 yılda bir yapılması  gereken taban temizliği bu sistem ile çok daha uzun yıllar temizliğe ihtiyaç duyulmaksızın sürdürülebilecektir.” (UrfaHA)


YORUMLAR

  • 0 Yorum