BU SON TOPLU GÖRÜŞME

BU SON TOPLU GÖRÜŞME

BU SON TOPLU GÖRÜŞME
00 0000 - 00:00

15 Ağustos’ta başlayacak olan toplu görüşme süreciyle ilgili olarak bir açıklama yapan Eğitim Bir Sen Şube Başkanı İbrahim Coşkun beklentileri dile getirdi.
Memur Sen’e bağlı Eğitim Bir Sen Şanlıurfa Şube Başkanı Coşkun şunları söyledi :
“Yetkili konfederasyon olarak 2009 yılı taleplerimizin evveli ve vazgeçilmezi olan “Toplu Sözleşme ve Grev Hakkı” nı bu yıl alamazsak, önümüzdeki yıl toplu görüşme masasına oturmayacağımızı buradan ilan ediyoruz. Şanlıurfa Eğitim-Bir-Sen olarak, bu konudaki kararlılığından dolayı Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu’yu kutluyoruz. Hükümetlerle sendikalar arasındaki bu pazarlığın bitmesini “Toplu Sözleşme ve Grev Hakkı”nın demokrasinin tecellisine katkıda bulunacağının tüm yetkililer tarafından bilinmesini istiyoruz. Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen’in yetkili konfederasyon olarak katılacağı 2009 toplu görüşme taleplerini, yetkili sendikaların genel başkanlarının katıldığı bir basın toplantısı ile açıkladı. Genel Sekreterimiz Halil Etyemez’in de hazır bulunduğu toplantıda konuşan Gündoğdu, toplu görüşme taleplerinin başında yer verdikleri grev ve toplu sözleşme hakkının bizzat Başbakan Erdoğan tarafından vaat edilmiş olmasına rağmen, halen hayata geçirilmediğini söyledi. Gündoğdu, bu yılki toplu görüşmelerde de öncelikli ve mutlak taleplerinin toplu görüşme mizahına son veren ve toplu sözleşme-grev hakkından kamu çalışanlarının da yararlanmasını sağlayacak Anayasal ve yasal değişikliklerin ivedilikle gerçekleştirilmesi olduğunu kaydetti.
Tüm şubelerimizin görüş ve önerileri alınarak hazırlanan taleplerimizi kamuoyuyla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.
4688 Sayılı Kanun Evrensel Standartlara Göre DüzenlensinBugünkü haliyle 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun sendikal örgütlenme, toplu sözleşme, grev, sendikalara üyelik gibi sendikal haklar sınırlandırılmıştır, bu kanunda uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan toplu pazarlık hakkına ilişkin şartları içerecek değişikliklerin yapılması elzemdir.
Siyaset Yasağı Kalksın, Emekliler SendikalaşsınKamu görevlilerine yönelik siyaset yasağı ve seçilme hakkına ilişkin sınırlamaların sona erdirilmesi gerekmektedir, emeklilerin sendika kurabilmesinin, mevcut sendikalara üye olabilmesinin önündeki engellerin de kaldırılmasını istiyoruz.
Kamuda Farklı İstihdama Son Verilsin Farklı statüde kamu çalışanı istihdam edilmesi uygulamasından da derhal vazgeçilmelidir. Kamu kurum ve kuruluşlarında tam (4-B) veya kısmi zamanlı (4-C) statüde görev yapan sözleşmeli kamu çalışanlarının kadroya geçirilmesi ve kadroya geçirildikten sonra herhangi bir hak kaybına uğramaması taleplerimiz arasında olacaktır.
Kamu Çalışanlarının Ücretleri 2010 Yılında Yüzde 11 Artırılmalıdır Konfederasyon olarak kamu görevlilerinin ücretlerinde 2010 yılı için yüzde 11 artış yapılmasını istiyoruz.Memur maaşlarındaki artış, mağduriyet oluşmasını engellemek esaslı değil, oluşan mağduriyetin giderilmesi temelinde gerçekleştirilmektedir. Bu yöntemin 2002 yılından bu yana uygulandığı dikkate alındığında ve 2009 yılı hariç olmak üzere 2002 yılından bu yana ekonomideki büyümeden kamu görevlilerinin yararlanamadığı dikkate alındığında 2010 yılı için talep ettiğimiz yüzde 11’lik ücret artışı, kamu görevlilerinin ekonomik büyümeden pay alamamak mağduriyetini de kısmen gidermiş olacaktır. Özetle kamu görevlilerinin ücretlerinde 2010 yılı için yüzde 11 artış yapılmalıdır. Söz konusu artış, 1 Ocak 2010’dan geçerli olmak üzere defaten gerçekleştirilmelidir.
Ek Ödemede En Az 80 TL Olmak Üzere Artış Yapılmalıdır 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de yapılan düzenlemeyle hayata geçirilen ve düzenlemenin amacı olarak ifade edilen “Eşit işe eşit ücret” ilkesiyle örtüşmeyen sonuçlar üreten, ek ödemeye ilişkin yasal düzenleme ve bu düzenlemeye dayalı olarak hayata geçirilen Bakanlar Kurulu Kararı ile Yüksek Planlama Kurulu kararında daha fazla zaman kaybetmeden değişikliğe gidilmesini de gerekmektedir
Toplu Görüşme Primi 28 TL Olmalı Sendika üyesi kamu görevlilerine ödenmekte olan 10 TL tutarındaki Toplu Görüşme Primi’nin 28 TL’ye çıkarılmasını istiyoruz. Gelir vergisi oranları ücretliler için 5 puan indirilmeli ve gelir vergisinin ödenmesine esas gelir dilimlerinde (%15 oranın uygulandığı ve halen 8.700 TL olan gelir diliminin 19.100 TL’ye çıkarılması diğer gelir dilimlerinde de buna paralel olacak şekilde)  artış yapılmalıdır. Vergi indiriminin mümkün olmaması halinde ise, ekonomik krizin kamu görevlileri üzerindeki olumsuz etkilerini gidermek amacıyla altı ayda bir ödenmek üzere kamu görevlilerine 600 TL tutarında kriz çeki verilmelidir.
Kalkınmada Öncelikli Bölge Tazminatı VerilmeliKalkınmada öncelikli bölge kapsamındaki il veya ilçelerde görev yapan kamu görevlilerine il ve ilçelerin kalkınmışlık düzeylerine ve kalkınmada öncelik derecelerine yönelik kalkınmada öncelikli bölge tazminatı verilmesi gereklidir.  Ayrıca eşi çalışmayan evli memurlara verilen aile yardımının da 47 TL artırılmasını talep ediyoruz. Çocuk yardımında sayı sınırlaması kaldırılmalı ve yardım tutarı sıfır ila 14 yaş (zorunlu ilköğretim çağındaki) arasındaki çocuklar için 500, diğer çocuklar için 250 gösterge rakamı uygulanmalıdır.
Yiyecek ve Giyecek Yardımı Nakden Verilmeli
Fiili durumun oluşturduğu eşitsizliği ortadan kaldırmak için, yemekhane hizmetinin (yemek servisinin) bulunması yönüyle ayırım yapılmaksızın yemek yardımının kamu görevlilerine maaşlarıyla birlikte nakden ödenmesi gerekmektedir, bununla beraber giyecek yardımının da nakden ödenmesi memurların çıkarlarına daha fazla hizmet edecektir.
Taleplerimizin kabul edilmesi durumunda:“15/7/2009 tarihi itibariyle eline geçen net maaş -asgari geçim indirimi hariç- 1032,23 TL olan 13’üncü derecenin birinci kademesindeki bekar bir memurun maaşı, mali haklar ve sosyal yardımlarla ilgili toplu görüşme taleplerimizin kabul edilmesi halinde 01/01/2010 tarihi itibariyle 1360 TL olacaktır. 15/7/2009 tarihi itibariyle eline geçen net maaşı -asgari geçim indirimi hariç- 1157,30 TL olan 13’üncü derecenin birinci kademesindeki evli,eşi çalışmayan ve iki çocuklu memurun maaşı, mali haklar ve sosyal yardımlarla ilgili toplu görüşme taleplerimizin kabul edilmesi halinde 01/01/2010 tarihi itibarıyla 1544 TL olacaktır.” (UrfaHA)

 YORUMLAR

  • 0 Yorum