AB İnceleme Komitesi görevini yapıyor

AB İnceleme Komitesi görevini yapıyor

AB İnceleme Komitesi görevini yapıyor
00 0000 - 00:00

Milletvekili Önen, AK Parti gurubu adına genel kurulda konuşarak CHP önerisine gerek olmadığını söyledi.

 

- Cumhuriyet Halk Partisi tarafından verilen Türkiye’nin AB ile müzakerelerini izleme komisyonu kurulması yönündeki gurup önerisinin aleyhinde AK Parti Gurubu adına söz alan Şanlıurfa Milletvekili ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyesi Abdulkadir Emin Önen, Genel Kurulda konuştu.

     Konuşmasına 24 Kasım Öğretmeler Gününü kutlayarak başlayan Önen, Türkiye’nin Avrupa Birliğine (AB)  tam üyelik sürecinde kırk üç yılda yapılamayanları AK Parti Hükümetinin iki yılda başararak Türkiye’yi müzakerelere başlattığını, Türkiye’nin AK Parti iktidarı döneminde Avrupa Birliğine katılım sürecini kararlılıkla yürütmekte ve cumhuriyet tarihinde, üyelik hedefine ulaşmak için süreci en ileriye taşıyan hükûmetin yine AK Parti Hükûmeti olduğunu, bazı Avrupa Birliği ülkelerinin objektif kriterlerden uzak yaklaşımları olsa da AK Parti Hükûmetinin Avrupa Birliği standartlarına uyum konusundaki çalışmalarını samimi olarak devam ettiğini belirtti.

     AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Önen; “Türkiye bugün sadece AB müktesebatının gereklerini yerine getirmeye çalışmıyor, Türkiye bu süreçte daha önce müzakere yapılan hiçbir ülkenin karşılaşmadığı uygulamalar ve AB’nin çifte standartlarıyla da mücadele ediyor. Önümüzdeki dönemde de sürdürülecek reformlar, ekonomik gelişme ve aktif dış politikanın Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkilerini olması gereken noktaya taşıyacaktır. Avrupa Birliği Türkiye’nin Birliğe üyeliğini adalet ve hakkaniyet ilkeleri doğrultusunda karara bağlamalıdır” dedi.

     Önen, Türkiye’nin müzakere sürecinde AB’den beklentilerinin olduğunu belirterek, AB’nin Türkiye için objektif kriterlere dayalı net bir yol haritası çizmesinin gerektiği, bugüne kadar AK Parti hükümetinin gösterdi katılım müzakereleri konusunda kararlılığını ve ciddiyetini sürdürmeye devam ettiğini, aynı tutum ve kararlılığı AB tarafından da görmek istedikleri söyledi.

AK Parti Hükûmetinin 2007 yılında yedi yıllık bir çerçeve program hazırlayarak ülkenin AB müktesebatına uyumunun yol haritasını hazırladığını da hatırlatan AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Şanlıurfa Milletvekili A.Emin Önen şöyle dedi;

     “2013 yılı sonunda tamamlanacak olan Türkiye’nin AB müktesebatına uyum programının hangi tarihte neler yapılması, hangi kurumun, hangi kuruluşun, hangi düzenlemeleri yapmasını gerektirdiği amacını gütmektedir. Yine, bu doğrultuda İçişleri, Adalet ve Avrupa Birliği Bakanlıklarından oluşan AB İnceleme Komitesi düzenli aralıklarla toplanarak mevzuatın AB müktesebatına uygunluğunu gözden geçirmektedir. Araştırma komisyonu kurulması teklif edilen görevi AB İnceleme Komitesi yerine getirmektedir. Bu nedenle böyle bir tasarıya, böyle izleme komitesine gerek yoktur.” (Haber Yusuf Güler)

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum