Ceylanpınar'da Askerlik Şubesi kurulması için çalışma yok

Ceylanpınar'da Askerlik Şubesi kurulması için çalışma yok

Ceylanpınar'da Askerlik Şubesi kurulması için çalışma yok
00 0000 - 00:00

Milli Savunma Bakanlığı; .  Herhangi bir ilçede askerlik şubesi açılması için göz önünde bulundurulan ana kriter ilçenin nüfusu değil, bir yıl içinde askere sevk edilen yükümlü sayısıdır. Bu kapsamda; Ceylanpınar ilçesinde yıllık askere sevk edilen yükümlü miktarı az olduğundan, anılan ilçede askerlik şubesi açılmasına yönelik planlama mevcut değildir.

Aslen Şanlıurfa’lı olan ve Şanılurfa’nın sorunları dile getiren CHP İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına soru önergesi verdi. Soru öngergesinde Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa’nın 98 ve T.B.M.M içtüzüğünün 96.maddeleri gereğince talep etti. Soru önergesinde Tanal; Şanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi ve köylerindeki vatandaşlar askerlik şubesi olmaması dolayısıyla kendilerinden 50 KM uzak Viranşehir ilçesi askerlik şubelerine gitmektedir. Bu açıdan vatandaş mağdur olmaktadır. Askerlik her Türk gencinin ve vatandaşının vatani görevidir. Ceylanpınar İlçesinin nüfusu 70.000’dir. Buradaki vatandaşların vatani görevlerini ve askerlikle ilgili işlemlerini yapmaları onların vatandaşlık haklarıdır. Bu bilgiler; Şanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesinin kendine has askerlik şubesi hususunda bugüne kadar çalışma yapılmış mıdır? Şayet Şanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesine askerlik şubesi yapılmasına ilişkin herhangi bir çalışma mevcut değilse, bugüne kadar vatandaşların, kendi vatandaşlık görevlerini yerine getirmeleri için halkın mağduriyeti hasebiyle hiçbir şey yapmamış yetkililerle ilgili bir işlem yapılmış mıdır? Veya bu aşamadan sonra böyle bir işlem söz konusu mudur? Söz konusu il ve ilçeyi göz önünde bulundurduğumuzda, 9 yıldır iktidarda olduğunuz ve temel görevinizin vatandaşa hizmet olduğunu esas alarak, bu ilçedeki vatandaşların vatandaşlık görevlerini yerine getirmelerini sağlamaları ve sizin buraya bu tarz bir hizmeti götürmeniz için daha kaç yıla daha ihtiyacınız vardır? Şanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesine askerlik şubesi açma ihtiyacı yok mudur? Nüfusu, Ceylanpınar ilçesinde daha az olup, askerlik şubesi açılan ilçelerimiz var mıdır? Diye sordu.

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal tarafından verilen 7/372 sayılı yazılı soru önergesinin cevabını Milli Savunma Bakanlığı gönderdi. Gönderilen cevapta;  Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Dairesi Başkanlığına bağlı askerlik şubelerinin hangi yerleşim merkezlerinde açılacağı konusu bir bütün olarak ele alınmaktadır. Halen Türkiye genelinde 957 ilçenin 530’unda kurulu askerlik şubesi mevcuttur. Ceylanpınar ilçesinin içinde olduğu diğer 427 ilçenin asker alma ile ilgili işlemleri coğrafi olarak yakınlarındaki askerlik şubeleri tarafından yürütülmektedir.  Milli Savunma Bakanlığına bağlı askerlik şubesi başkanlıklarının işlemlerinin daha hızlı yapılabilmesini sağlayan Milli Savunma Bakanlığı Bilgi Sistemi (MBS), 06 Temmuz 2009 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Bu uygulama ile yükümlüler, yerli askerlik şubelerine gitmeden herhangi bir askerlik şubesinde işlemlerini yaptırma imkânına kavuşmuşlardır. Bunun sonucunda büyük yerleşim yerlerindeki askerlik şubelerine olan ihtiyaç artmış, aralarında Ceylanpınar ilçesinin de bulunduğu küçük yerleşim yerlerindeki askerlik şubelerinde ise azalmıştır. Bu nedenle Ceylanpınar ilçesinde askerlik şubesi açılmasına yönelik bir çalışma bulunmamaktadır.  Herhangi bir ilçede askerlik şubesi açılması için göz önünde bulundurulan ana kriter ilçenin nüfusu değil, bir yıl içinde askere sevk edilen yükümlü sayısıdır. Bu kapsamda; Ceylanpınar ilçesinde yıllık askere sevk edilen yükümlü miktarı az olduğundan, anılan ilçede askerlik şubesi açılmasına yönelik planlama mevcut değildir. Denildi (Haber Yusuf Güler)

 

 

 

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum